Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

UITSLAG Verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Rail&OV

Helaas hebben we maar 1 zetel in de groep Gepensioneerden kunnen behalen. 

De zetel gaat naar Sjef Marcelis. Een zeer gekwalificeerde en zeer bedreven lid van ons. Sjef gaat er volledig voor en het Bestuur BGV wenst hem veel sterkte! 

Ons motto is:

Laat je niet Remmen, Ga BGV Stemmen !!!


Zoals jullie wel begrepen hebben is ons Spoorwegpensioenfonds sinds 1 april 2020 gefuseerd met het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer

. Het nieuwe fonds heeft de naam Pensioenfonds Rail & OV gekregen.


Voor dit nieuwe fonds moet een nieuw Verantwoordingsorgaan gekozen worden door de Deelnemers en de Gepensioneerden. Deze verkiezing vindt plaats in november 2020. Onze BGV heeft 3 leden bereid gevonden om zich verkiesbaar te stellen. Dit zijn Sjef Marcelis, Kees van Buuren en Ton van Anraad. Sjef en Ton zijn oude rotten in de pensioenwereld. Kees is nieuw, maar zeer gedreven. Kiezen kunt u per internet. U krijgt een code thuisgestuurd en met die code kunt u dan aangeven waar uw stem naar uitgaat. Als u geen mogelijkheid heeft om via internet te setmmen, bijvoorbeeld via uw buren of via uw kinderen, dan kunt u ook telefonisch stemmen. De te volgen procedure wordt ook in de brief met de code vermeldt. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een bestuurslid van de BGV bellen om hulp. 

Belangrijk is dat u uw stem uitbrengt!!