Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

UITSLAG Verkiezingen Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Rail&OV

Helaas hebben we maar 1 zetel in de groep Gepensioneerden kunnen behalen. 

De zetel gaat naar Sjef Marcelis. Een zeer gekwalificeerde en zeer bedreven lid van ons. Sjef gaat er volledig voor en het Bestuur BGV wenst hem veel sterkte!