Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

ik ben: Ton van Anraad Naam: Ton van Anraad   Woonplaats Hoek van Holland, gem. Rotterdam


Emailadres: [email protected]   Gepensioneerd sinds: 2018


Werkervaring: 

 magazijnbediende, inkoper, verkoper, conducteur, perronopzichter, perrondienstleider, treindienstleider op diverse baanvakken, treindienstleider Groot Rtd, senior adviseur directie ProRail, Manager OCCR/cal.org.


Opleidingen, o.a. op pensioengebied


Introductie scholing OV leden, verder bij SPO 2 modules voor nivo A. Bij FNV ook diverse scholingen over het pensioenstelsel. Ook bij de ANBO heb ik nog scholing gevolgd op pensioengebied.


Ik ben kaderlid bij de FNV en bij de ANBO.Verder ben ik jarenlang voorzitter van de OR ProRail geweest. In mijn prive leven ben ik / was ik lid van de steunfractie van de Pvd A raad Rotterdam en fractievoorzitter van de gebiedscommissie Hoek van Holland


Motivatie:


Het pensioenlandschap van Rail&OV gaat door reorganisatie en wijzigingen pensioenstelsel veranderen. De daaruit voortvloeiende veranderingen moeten ter advisering aan het VO worden voorgelegd. Dit is de plek bij uitstek waar ik (ton v Anraad) maximaal invloed voor U zal uitoefenen. Dat doe ik natuurlijk voor eenieder, wel ben ik zo eerlijk om u vooraf te melden dat ik , wanneer het gaat om de opgelopen koopkracht achterstand van gepensioneerden (indexatie), er alles aan zal doen om dit tot staan te brengen c.q. te compenseren.