Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Ik ben Sjef Marcelis

Geachte leden van de Bond van de Gepensioneerd Vervoerspersoneel.

Graag voldoe ik aan het verzoek om een stukje te schrijven als kandidaat voor de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Rail&OV. Mogelijk kan ik u hiermee over de drempel helpen, om een ieder geval op een kandidaat van de BGV te stemmen, of beter nog, misschien kan ik u op het idee brengen om op mij te stemmen.


Kennismaking.


Voor wie mij nog niet kent, zal ik mij even voorstellen: Mijn naam is Sjef Marcelis, woonachtig in Rosmalen en ik ben 78 jaar geleden geboren in Tilburg, jazeker een kruikenzeiker! In 1961 ben ik gehuwd met Loes Jonkers en we hebben samen drie (3) dochters. Inmiddels hebben zij, in goed samenspel met onze schoonzoons, gezorgd voor zeven (7) klein kinderen,en twee van deze hebben dat goede voorbeeld gevolgd en hebben de familie uitgebreid met twee (2) achterkleinkinderen. Kortom een flinke gezellige familie waarin jong en oud goed is vertegenwoordigd!


Werkzame leven.


Na twee jaar textieldagschool gevolgd is mijn werkzaam leven is begonnen op 16 augustus 1957 op een textielfabriek in Tilburg. Ik heb daar 13 jaar gewerkt, (en verschillende baantjes gehad zoals opveger, poetser, aanknoper en tenslotte wever). In 1970 had mijn baas zijn schaapjes op het drogen en werden alle 750 werknemers ontslagen.

Dat was een mooi moment om eens goed rond te kijken en uiteindelijk kwam ik bij NS terecht, aanvankelijk als (hoofd)conducteur in Roosendaal, later als agent, hoofdagent, brigadier en stafmedewerker bij de Spoorwegpolitie, in Rotterdam, Roosendaal, Tilburg en, Utrecht en nog later als outplacementadviseur bij het Mobiliteitscentrum in Utrecht en Eindhoven. Tot 1999 toen kon ik met een prachtige regeling (Sociaal Plan), het bedrijf verlaten. 57 jaar 41 jaar gewerkt, mooi geweest toch?.. Na een jaar thuis te zijn geweest en mijn vrouw vaak in de weg hebben gelopen(!)ben ik als HR-manager begonnen bij de SPG group in Tilburg, vijf (5) bedrijven in de Metaal en Techniek behorende bij de IndustriĆ«le divisie van Frits Kroymans, de man van de Ferrari. Dat heb ik vijf jaar gedaan vervolgens heb ik ongeveer 5 jaar in dezelfde functie in de Gehandicapten Zorg gewerkt en daarna meer dan 10 jaar als HR-uitvoerder (Personeelsfunctionaris) in de Grafische Sector waar ik twee jaar geleden ben gestopt.


In 2006 gepensioneerd en 2017 gestopt met werken!


En wat nog meer?


Tijdens mijn werkzame leven, en ook daarna, ben ik op verschillende vlakken actief geweest, in besturen van twee voetbalverenigingen, (DVO?60 Roosendaal en JPS Tilburg), in het bestuur van de Vervoersbond FNV,( bondsraad en bedrijfsgroepbestuur), in bestuur van een kinderopvang,(Klimop Rosmalen), in het bestuur van de Partij van de Arbeid (Rosmalen) en in het besturen van twee gemeenten, (Gemeenteraad Rosmalen en 's-Hertogenbosch). Ik heb tientallen jaren gefunctioneerd in Medezeggenschaporganen, in de textiel en bij NS, Overlegorgaan (lid en secretaris-OO), Ondernemingsraden (lid en voorzitter OR), Centrale Ondernemingsraad (lid COR) en in de zorg in een Clientenraad (lid CR).


Pensioen.


Vanaf 2010 ben ik mij gaan interesseren in Pensioenen en alles wat hiermee samenhangt. Dat heeft mij gebracht dat ik vanaf 2011 lid ben van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Spoorwegpensioenfonds (SPF). Aanvankelijk via kandidaatstelling door het FNV en vanaf 2018 via de BGV. Via de ouderenorganisatie ANBO ben ik vanaf 2013 lid van de Pensioenraad (PR) van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (andere naam voor VO). Vanaf 2018 ben ik lid van het VO van Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT), namens de Vereniging Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek.


Verkiezingen.


Dan komt de vraag natuurlijk de vraag bij u op: ?waarom moet ik op jou stemmen??

Het is net als bij een sollicitatie dan komt ook vaak de vraag: ?waarom moeten wij u nemen?. Mijn antwoord is dan altijd: ?Ik heb nog nooit iemand teleurgesteld. Niet in mijn verschillende en diverse banen en niet in de medezeggenschaporganen. Ik zet mij altijd volledig in, neem ruim voldoende tijd om vergaderingen voor te bereiden. En ben altijd bereid om me optimaal in de materie te verdiepen door studie en opleidingen te volgen?. ?Ik hou van een gezellige ontspannen sfeer en zal daar mijn bijdrage aanleveren. Ik ben positief kritisch en zal altijd proberen met de juiste toon de muziek maken. Ik zal trachten de belangen van alle deelnemers en van alle gepensioneerden zo goed mogelijk te behartigen en hun belangen zo evenwichtig mogelijk af te wegen?.


Kortom: ?U kunt op mij rekenen?!


Sjef Marcelis, lid BGV, Kandidaat voor VO-RAIL&OV .