Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Eigen bijdragen NS-Business Card worden weer in rekening gebracht per 1 september 2020

De maandelijkse eigen bijdragen voor de reisfaciliteiten zijn tijdelijk stopgezet, omdat er niet of nauwelijks met de NS-Business Card gereisd kon worden vanwege de coronamaatregelen van de overheid en de oproep om alleen te reizen met het OV als het echt moest. Nu het weer mogelijk is om met de trein te reizen, wordt de eigen bijdrage per 1 september 2020 weer in rekening gebracht. Dit zal voor het eerst zichtbaar zijn in de betaling van het pensioen eind september 2020.

Aangezien dit besluit gelijk is aan wat in de brief in juni is gemeld, wordt er hierover niet aanvullend naar de gepensioneerden persoonlijk gecommuniceerd.

Er schijnt bij onze leden onduidelijkheid te bestaan over de brief omtrent opschorting van de eigen bijdrage reisfaciliteiten, welke elke maand van je pensioenuitkering ingehouden wordt. Ik heb navraag gedaan bij NS hoe het nu precies zit. Welnu, het is precies zoals in de brief beschreven is, doordat we eigenlijk niet meer mogen reizen voorlopig, wordt de eigen bijdrage op nul gezet. Dit geldt voorlopig van april tot september 2020. Het teveel ingehouden bedrag wordt teruggestort. Verder blijft alles zoals het is. Dus als je reist op de businesscard en je reist in de daluren of op zaterdag of zondag dan wordt je reis verrekend met je met je "potje". En de zaterdag en zondag zijn nog steeds vrij. Als je reist buiten de daluren wordt het met je pensioenuitkering verrekend.


Jan Sletterink Voorzitter


Reisfaciliteiten oud-werknemers NS 2020

Oud NS werknemers (en hun eventuele partner) die aansluitend aan hun dienstverband bij NS met pensioen gaan komen in aanmerking voor reisfaciliteiten voor oud-werknemers. NS definieert pensioen in dit verband als voltijdspensioen, zonder dat er nog werkzaamheden worden verricht. Alleen indien een medewerker het volledige pensioen laat ingaan aansluitend aan het dienstverband kan hij/zij aanspraak maken op reisfaciliteiten voor oud-werknemers.

Deze regeling houdt de volgende in:

per 1 maart 2020 is er een Extra Verhoging van de eigen bijdrage. Dit ivm het feit dat het zogenaamde Voordeeltarief voor NS Business Card houders niet meer toegepast kan worden.

De eigen bijdrage is nu per 1 maart: 1e klas € 8,63 en 2e klas 4 € 4,86. Het budget vrij reizen blijft € 430


1e klas::  €8,07 per persoon per maand. 

In het weekend* en op feestdagen* zijn alle treinreizen gratis.

Vrij reizen in doordeweekse daluren* tot maximaal € 430,00 per persoon per jaar.


2e klas:  €4,30 per persoon  per maand.  

In het weekend* en op feestdagen* zijn alle treinreizen gratis.

Vrij reizen in doordeweekse daluren* tot maximaal € 430,00 per persoon per jaar. 


* De definities van deze begrippen worden hieronder uitgelegd.


Extra informatie en voorwaarden over reizen

Het moment van inchecken is bepalend voor de periode waarin u reist en dus of u vrij reist of in dalurentarief of in spitstarief belast wordt.

Feestdagen: u reist gratis op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (elke 5 jaar, 2015; 2020; 2025), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Weekend: het weekend begint op zaterdag 0.01 en eindigt op zondag 23.59. Hierin kunt u vrij reizen.

Daluren: Tussen 09:00 en 16:00 uur en na 18:30 uur.

Deze reizen worden (met 40% korting) eerst van het vrij reisbudget (€ 430 per jaar) afgetrokken. Indien er geen budget meer is dan worden deze reizen netto verrekend met uw pensioen.

Spitsuren: Tussen 06:30 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 18:30 uur.

De reizen tijdens spitsuren worden netto verrekend met uw pensioen.

Boetes en vergeten in-uit-checks: deze worden netto verrekend met uw pensioen.

Geld terug bij vertraging: (oud) werknemers en hun gezinsleden komen niet in aanmerking voor de regeling “Geld terug bij vertraging”.

1e klas reizen met een 2e klas kaart: U kunt bij de kaartautomaat een eenmalige upgrade activeren voor de 1e klas. Dit wordt dan netto verrekend met uw pensioen.

Andere vervoerders: voor andere vervoerders zoals Arriva en Veolia hanteren we de tarieven zoals zij die aan ons doorgeven. We krijgen van de andere vervoerders de tarieven door, zoals zij ook staan op bijvoorbeeld de NS reisplanner en OV9292. Echter; wij krijgen bij deze vervoerders niet door of het een reis in de spitsuren of in de daluren betreft. Daarom heeft NS ervoor gekozen om, zolang wij deze gegevens niet krijgen, alle reizen van andere vervoerders te behandelen als reizen in de daluren, ook wanneer deze reizen dus mogelijk spitsreizen waren.

Toeslag Intercity Direct: Als u met de Intercity Direct reist, dan moet u de toeslag op uw kaart laden bij de NS kaartautomaat. Deze toeslag wordt niet aan u door belast.

Samenreiskorting: er mogen er maximaal 3 mensen met 40% korting in de daluren met u meereizen. U kunt de samenreiskorting op de OV card van van uw medepassagiers laden bij de NS kaartautomaat op het station.

Kids Vrij: met Kids Vrij reizen kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis en onbeperkt met u mee - ook tijdens de spits. Dit kan niet op uw NS Business Card. Ieder kind heeft hiervoor zijn eigen persoonlijke OV-chipkaart nodig, deze kost € 7,50.

Tarieven voor buitenland: als u een Nederlandse coupon wilt aanvragen voor uw buitenlandse reis, dan wordt hiervoor €5,00 (2e klas) in de daluren afgeschreven, bij een 1e klas kaart kost dit €8,00. U kunt alleen een coupon Nederland aanvragen in combinatie met een coupon België. En een IR-bewijs voor Duitsland.

Andere producten en saldo laden: het is niet toegestaan om ander abonnementen, producten of saldo op deze kaart te laden. Voor bus/tram/metro dient een aparte OV-chipkaart aangeschaft te worden om saldo op te laden. Het verrekenen van 65+ korting voor OV reizen met bus tram of metro is met een NS Business Card niet mogelijk.

Vragen?

U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer: 0850-402402 of via ons mailadres: [email protected]

dit textNieuwe NS Business Card email ontvangen van Service Center P&O

Utrecht, 02 december 2018

Beste heer, mevrouw,

Graag geven wij nog wat extra toelichting op de door ons verstuurde brief. In de brief staat in de alinea over zaken die niet van toepassing zijn, een dubbele ontkenning. Het volgende wordt er bedoelt:

·         De regeling blijft voor u en uw eventuele partner, hetzelfde. De begeleidende brief vanuit NS Zakelijk kunt u dan ook negeren.

·         Heeft u saldo op uw huidige NS-Business Card? U kunt het saldo terugvragen aan de Servicebalie op het station of via www.ov-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.htm.

·         Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik maken van saldo op de NS-Business Card goed functioneert. Het is dus niet mogelijk gebruik te maken van Bus, Tram, Metro en dergelijke. Mocht u wel een kaart willen hebben waar u saldo op kunt laden voor deze faciliteiten, dan kunt u hiervoor bij OV Chipkaart een persoonlijke OV Chipkaart aanvragen.

·         Het inzien van uw reizen is voor u al mogelijk doordat u maandelijks reisoverzichten per mail van ons ontvangt. Hier hoeft u zich niet nogmaals voor aan te melden. Het inzien van reizen in Mijn NS Zakelijk is voor u dus niet mogelijk.

 Het kan zo zijn dat wanneer zowel u als uw eventuele partner een kaart horen te ontvangen, de ene eerder binnen komt dan de andere. De NS-Business Cards worden namelijk één voor één verstuurd vanuit NS Zakelijk.

 Hopelijk hebben wij u via deze weg voldoende geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,

Service Center P&O   telefoonnr: 0850402402

Abonnement OV Fiets zit niet meer op de NS-Businesscard en nu is gebleken dat korting op parkeren bij Q Park er nooit op gezeten heeft???

deze email ontving ik vandaag van NS P&O:


"Helaas ontvangen oud-werknemers geen korting als zij hun auto bij Q-park parkeren en een treinreis maken.
Deze faciliteit is nooit actief geweest op de NS Business Card voor oud- werknemers. "


Pas geleden kregen wij een klacht van een lid dat ze vua de NS-Businesscard geen OV Fiets meer kon huren. Na de klacht bij NS gedeponeerd te hebben kwam het volgende antwoord:


Helaas is het niet meer mogelijk om een OV-Fiets abonnement te koppelen aan de NS-Business kaart, dit omdat de NS-Business kaart voor werknemers een afgekocht product is.

Op 25 april 2017 heeft OV Fiets namelijk besloten om de deur tot deurdienst m.b.t. de OV-Fiets en Stallen op rekening te beëindigen.

Wij adviseren mensen om een persoonlijke Ov-kaart aan te schaffen en daar het product op te koppelen. Dit kan heel eenvoudig via www.ns.nl/ovfiets.


Dus zoals u ziet een verschraling van de dienst NS Businesscard.


inchecken rond einde spitsuren


In een eerdere versie van dit bericht stond dat de zogenaamde 5 minuten regel vervallen was. Maar contact met NS Zakelijk heeft opgeleverd dat dat niet zo is. Als gepensioneerden hebben wij een Businesscard DAL. Alle rechten en plichten die horen bij de Businesscard DAL gelden ook voor ons gepensioneerden. Zie hieronder wat er op de zakelijke website van NS staat beschreven:


Wanneer reist u met korting?

  • Buiten de spits 40% korting op werkdagen voor 6.30 uur, van 9.00 - 16.00 en na 18.30 uur
  • In het weekend de hele dag met 40% korting (tussen vrijdag 18.30 uur en maandagochtend 4.00 uur)  (Waarbij             wij als gepensioneerden dus ook zaterdag en zondag en feestdagen recht hebben op vrij reizen)
  • Op feestdagen de hele dag

De facturatie van alle reiskosten gebeurt op basis van maandelijks  verbruik. Het moment van inchecken bepaalt of uw medewerker in aanmerking komt voor de korting, met een marge van 5 minuten. Inchecken om 8.57 uur geeft dus recht op 40% korting op treinreizen bij NS buiten de spits.


Verder is het nu zo dat stel je hebt om 08.45  u in Dordrecht ingecheckt en je wilt bijvoorbeeld naar Utrecht dan kon je in Rotterdam even uitchecken en daarna weer inchecken. Het systeem behandelde je dan van Dordrecht naar Rotterdam als spitstarief en van Rotterdam tot Utrecht als daltarief. Nou ook daar is een stokje voor gestoken. Het is nu zo dat als je deze constructie toepast en dus binnen een bepaalde tijd in Rotterdam weer incheckt, ondanks het feit dat je in daluren incheckt, er gekeken wordt wanneer je voorgaande reis startte en daar wordt dan de hele reis naar Utrecht mee belast!!!

Ik zelf denk dan dat ik van Dordrecht naar Rotterdam met mijn normale OV chip kaart ga reizen. Dan check ik in Rotterdam uit en check weer in met mijn Businesscard. Maar let wel, dit geldt alleen op de grenzen tussen Spits en Dal. Maar geldt niet bij andere vervoerders. Dus als je begint bij Arriva in de spits en je stapt ergens over op NS in de daluren, wordt je bij NS ingecheckt als daluren. Andersom geldt dit ook. 

Dus je ziet MAKKELIJKER KUNNEN ZE (de vervoerders) HET NIET MAKEN, MAAR NIET HEUS DUS!!!!!!

Het nummer van de servicedesk reisfaciliteiten is gewijzigd


Het 030 nummer van de servicedesk reisfaciliteiten is gewijzigd.

Het is nu 085 0402402