Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Tijdelijk Stopzetten eigen bijdrage reisfaciliteiten

Er schijnt bij onze leden onduidelijkheid te bestaan over de brief omtrent opschorting van de eigen bijdrage reisfaciliteiten, welke elke maand van je pensioenuitkering ingehouden wordt. Ik heb navraag gedaan bij NS hoe het nu precies zit. Welnu, het is precies zoals in de brief beschreven is, doordat we eigenlijk niet meer mogen reizen voorlopig, wordt de eigen bijdrage op nul gezet. Dit geldt voorlopig van april tot september 2020. Het teveel ingehouden bedrag wordt teruggestort. Verder blijft alles zoals het is. Dus als je reist op de businesscard en je reist in de daluren of op zaterdag of zondag dan wordt je reis verrekend met je met je "potje". En de zaterdag en zondag zijn nog steeds vrij. Als je reist buiten de daluren wordt het met je pensioenuitkering verrekend.


Jan Sletterink Voorzitter

Aanpassing bijdrage reisfaciliteiten gepensioneerden per 01 januari 2020


Reisfaciliteiten oud-werknemers NS 2020

Oud NS werknemers (en hun eventuele partner) die aansluitend aan hun dienstverband bij NS met pensioen gaan komen in aanmerking voor reisfaciliteiten voor oud-werknemers. NS definieert pensioen in dit verband als voltijdspensioen, zonder dat er nog werkzaamheden worden verricht. Alleen indien een medewerker het volledige pensioen laat ingaan aansluitend aan het dienstverband kan hij/zij aanspraak maken op reisfaciliteiten voor oud-werknemers.

Deze regeling houdt de volgende in:

per 1 maart 2020 is er een Extra Verhoging van de eigen bijdrage. Dit ivm het feit dat het zogenaamde Voordeeltarief voor NS Business Card houders niet meer toegepast kan worden.

De eigen bijdrage is nu per 1 maart: 1e klas € 8,63 en 2e klas 4 € 4,86. Het budget vrij reizen blijft € 430


1e klas::  €8,07 per persoon per maand. 

In het weekend* en op feestdagen* zijn alle treinreizen gratis.

Vrij reizen in doordeweekse daluren* tot maximaal € 430,00 per persoon per jaar.


2e klas:  €4,30 per persoon  per maand.  

In het weekend* en op feestdagen* zijn alle treinreizen gratis.

Vrij reizen in doordeweekse daluren* tot maximaal € 430,00 per persoon per jaar. 


* De definities van deze begrippen worden hieronder uitgelegd.


Extra informatie en voorwaarden over reizen

Het moment van inchecken is bepalend voor de periode waarin u reist en dus of u vrij reist of in dalurentarief of in spitstarief belast wordt.

Feestdagen: u reist gratis op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (elke 5 jaar, 2015; 2020; 2025), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Weekend: het weekend begint op zaterdag 0.01 en eindigt op zondag 23.59. Hierin kunt u vrij reizen.

Daluren: Tussen 09:00 en 16:00 uur en na 18:30 uur.

Deze reizen worden (met 40% korting) eerst van het vrij reisbudget (€ 430 per jaar) afgetrokken. Indien er geen budget meer is dan worden deze reizen netto verrekend met uw pensioen.

Spitsuren: Tussen 06:30 en 09:00 uur en tussen 16:00 en 18:30 uur.

De reizen tijdens spitsuren worden netto verrekend met uw pensioen.

Boetes en vergeten in-uit-checks: deze worden netto verrekend met uw pensioen.

Geld terug bij vertraging: (oud) werknemers en hun gezinsleden komen niet in aanmerking voor de regeling “Geld terug bij vertraging”.

1e klas reizen met een 2e klas kaart: U kunt bij de kaartautomaat een eenmalige upgrade activeren voor de 1e klas. Dit wordt dan netto verrekend met uw pensioen.

Andere vervoerders: voor andere vervoerders zoals Arriva en Veolia hanteren we de tarieven zoals zij die aan ons doorgeven. We krijgen van de andere vervoerders de tarieven door, zoals zij ook staan op bijvoorbeeld de NS reisplanner en OV9292. Echter; wij krijgen bij deze vervoerders niet door of het een reis in de spitsuren of in de daluren betreft. Daarom heeft NS ervoor gekozen om, zolang wij deze gegevens niet krijgen, alle reizen van andere vervoerders te behandelen als reizen in de daluren, ook wanneer deze reizen dus mogelijk spitsreizen waren.

Toeslag Intercity Direct: Als u met de Intercity Direct reist, dan moet u de toeslag op uw kaart laden bij de NS kaartautomaat. Deze toeslag wordt niet aan u door belast.

Samenreiskorting: er mogen er maximaal 3 mensen met 40% korting in de daluren met u meereizen. U kunt de samenreiskorting op de OV card van van uw medepassagiers laden bij de NS kaartautomaat op het station.

Kids Vrij: met Kids Vrij reizen kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis en onbeperkt met u mee - ook tijdens de spits. Dit kan niet op uw NS Business Card. Ieder kind heeft hiervoor zijn eigen persoonlijke OV-chipkaart nodig, deze kost € 7,50.

Tarieven voor buitenland: als u een Nederlandse coupon wilt aanvragen voor uw buitenlandse reis, dan wordt hiervoor €5,00 (2e klas) in de daluren afgeschreven, bij een 1e klas kaart kost dit €8,00. U kunt alleen een coupon Nederland aanvragen in combinatie met een coupon België. En een IR-bewijs voor Duitsland.

Andere producten en saldo laden: het is niet toegestaan om ander abonnementen, producten of saldo op deze kaart te laden. Voor bus/tram/metro dient een aparte OV-chipkaart aangeschaft te worden om saldo op te laden. Het verrekenen van 65+ korting voor OV reizen met bus tram of metro is met een NS Business Card niet mogelijk.

Vragen?

U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer: 0850-402402 of via ons mailadres: [email protected]

dit textAanpassing bijdrage reisfaciliteiten gepensioneerden per 01 januari 2019

December 2018

Aanpassing bijdragen vervoersfaciliteiten gepensioneerden NS


In een aan mij doorgezonden emailtje zag ik dat de bedragen voor vervoersfaciliteiten voor gepensioneerden van SPF toch wijzigen per 1 januari 2019. Ik had al eerder geprobeerd er achter te komen hoe de ontwikkelingen waren voor 2019. Dus hierbij kun je zien wat het wordt.


De afdelingsbesturen worden verzocht dit in hun afdelingen te communiceren


De maandelijkse eigen bijdrage en het budget voor vrij reizen in de daluren op doordeweekse dagen worden aangepast met de gemiddeld stijging van treinreizen (1,8%) en de verhoging van het BRW tarief van 6% naar 9%.

 De bedragen worden per 1-1-2019:


Eigen bijdrage 2e klasse: € 4,24

Eigen bijdrage 1e klasse: € 7,95

Budget voor vrij reizen in daluren door de week: € 424 en als u samen met uw partner de vervoersfaciliteiten voor gepensioneerden heeft dus € 848.

 

In januari krijgen gepensioneerden die NS Reisfaciliteiten voor oud werknemers hebben een brief om ze hierover te informeren.

 

Verder verandert er niets aan de regeling zelf. Wat betreft het laden van saldo: dit is op eigen verantwoordelijkheid. NS wil dit niet stimuleren bij de reisproducten waarbij wordt gereisd op rekening (zogenaamde Reizen op Rekening (ROR) producten, zoals een NS Business Card die wij verstrekken aan oud werknemers ook is). Met de komst van NS Flex (ook een ROR product) is er voor gekozen het laden van saldo bij de NS kaartautomaat voor ROR producten niet langer mogelijk te maken. Laden van saldo kan nog wel bij andere OV oplaadpunten (zoals bijv. bij Primera) maar dat is inderdaad een eigen overweging en eigen verantwoordelijkheid, Het is ook nog steeds niet duidelijk of er dan ook met seniorenkorting kan worden gereisd dat zou je moeten navragen bij de Bus, Tram en Metro vervoerders, of zelf even uitproberen.

 


Nieuwe NS Business Card email ontvangen van Service Center P&O

Utrecht, 02 december 2018

Beste heer, mevrouw,

Graag geven wij nog wat extra toelichting op de door ons verstuurde brief. In de brief staat in de alinea over zaken die niet van toepassing zijn, een dubbele ontkenning. Het volgende wordt er bedoelt:

·         De regeling blijft voor u en uw eventuele partner, hetzelfde. De begeleidende brief vanuit NS Zakelijk kunt u dan ook negeren.

·         Heeft u saldo op uw huidige NS-Business Card? U kunt het saldo terugvragen aan de Servicebalie op het station of via www.ov-chipkaart.nl/saldo-terugvragen.htm.

·         Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik maken van saldo op de NS-Business Card goed functioneert. Het is dus niet mogelijk gebruik te maken van Bus, Tram, Metro en dergelijke. Mocht u wel een kaart willen hebben waar u saldo op kunt laden voor deze faciliteiten, dan kunt u hiervoor bij OV Chipkaart een persoonlijke OV Chipkaart aanvragen.

·         Het inzien van uw reizen is voor u al mogelijk doordat u maandelijks reisoverzichten per mail van ons ontvangt. Hier hoeft u zich niet nogmaals voor aan te melden. Het inzien van reizen in Mijn NS Zakelijk is voor u dus niet mogelijk.

 Het kan zo zijn dat wanneer zowel u als uw eventuele partner een kaart horen te ontvangen, de ene eerder binnen komt dan de andere. De NS-Business Cards worden namelijk één voor één verstuurd vanuit NS Zakelijk.

 Hopelijk hebben wij u via deze weg voldoende geïnformeerd.

 Met vriendelijke groet,

Service Center P&O   telefoonnr: 0850402402

Abonnement OV Fiets zit niet meer op de NS-Businesscard en nu is gebleken dat korting op parkeren bij Q Park er nooit op gezeten heeft???

deze email ontving ik vandaag van NS P&O:


"Helaas ontvangen oud-werknemers geen korting als zij hun auto bij Q-park parkeren en een treinreis maken.
Deze faciliteit is nooit actief geweest op de NS Business Card voor oud- werknemers. "


Pas geleden kregen wij een klacht van een lid dat ze vua de NS-Businesscard geen OV Fiets meer kon huren. Na de klacht bij NS gedeponeerd te hebben kwam het volgende antwoord:


Helaas is het niet meer mogelijk om een OV-Fiets abonnement te koppelen aan de NS-Business kaart, dit omdat de NS-Business kaart voor werknemers een afgekocht product is.

Op 25 april 2017 heeft OV Fiets namelijk besloten om de deur tot deurdienst m.b.t. de OV-Fiets en Stallen op rekening te beëindigen.

Wij adviseren mensen om een persoonlijke Ov-kaart aan te schaffen en daar het product op te koppelen. Dit kan heel eenvoudig via www.ns.nl/ovfiets.


Dus zoals u ziet een verschraling van de dienst NS Businesscard.


inchecken rond einde spitsuren


In een eerdere versie van dit bericht stond dat de zogenaamde 5 minuten regel vervallen was. Maar contact met NS Zakelijk heeft opgeleverd dat dat niet zo is. Als gepensioneerden hebben wij een Businesscard DAL. Alle rechten en plichten die horen bij de Businesscard DAL gelden ook voor ons gepensioneerden. Zie hieronder wat er op de zakelijke website van NS staat beschreven:


Wanneer reist u met korting?

  • Buiten de spits 40% korting op werkdagen voor 6.30 uur, van 9.00 - 16.00 en na 18.30 uur
  • In het weekend de hele dag met 40% korting (tussen vrijdag 18.30 uur en maandagochtend 4.00 uur)  (Waarbij             wij als gepensioneerden dus ook zaterdag en zondag en feestdagen recht hebben op vrij reizen)
  • Op feestdagen de hele dag

De facturatie van alle reiskosten gebeurt op basis van maandelijks  verbruik. Het moment van inchecken bepaalt of uw medewerker in aanmerking komt voor de korting, met een marge van 5 minuten. Inchecken om 8.57 uur geeft dus recht op 40% korting op treinreizen bij NS buiten de spits.


Verder is het nu zo dat stel je hebt om 08.45  u in Dordrecht ingecheckt en je wilt bijvoorbeeld naar Utrecht dan kon je in Rotterdam even uitchecken en daarna weer inchecken. Het systeem behandelde je dan van Dordrecht naar Rotterdam als spitstarief en van Rotterdam tot Utrecht als daltarief. Nou ook daar is een stokje voor gestoken. Het is nu zo dat als je deze constructie toepast en dus binnen een bepaalde tijd in Rotterdam weer incheckt, ondanks het feit dat je in daluren incheckt, er gekeken wordt wanneer je voorgaande reis startte en daar wordt dan de hele reis naar Utrecht mee belast!!!

Ik zelf denk dan dat ik van Dordrecht naar Rotterdam met mijn normale OV chip kaart ga reizen. Dan check ik in Rotterdam uit en check weer in met mijn Businesscard. Maar let wel, dit geldt alleen op de grenzen tussen Spits en Dal. Maar geldt niet bij andere vervoerders. Dus als je begint bij Arriva in de spits en je stapt ergens over op NS in de daluren, wordt je bij NS ingecheckt als daluren. Andersom geldt dit ook. 

Dus je ziet MAKKELIJKER KUNNEN ZE (de vervoerders) HET NIET MAKEN, MAAR NIET HEUS DUS!!!!!!

Vragen en opmerkingen m.b.t. vervoersfaciliteiten gepensioneerden (binnen- en buitenland) 24-10-2016Door Helmut vd Flier, lid van ons, zijn een aantal vragen omtrent het vrijvervoer buitenland op papier gezet. Deze vragen zijn opgestuurd naar NS afd P&O met het verzoek hierop te reageren. 


1)      Om de middagspits te vermijden, dien je voor 16.00 uur in te checken. Als je tijdens de reis moet overstappen naar een andere vervoerder, blijft dan het daltarief gelden?

Antwoord: Neen, als je later dan 16.00 u overstapt geldt het normale tarief.

2)      Indien men gekozen heeft voor '1e'° klas, geldt dit dan ook voor het buitenland en de IR?

Antwoord:  De oude voorwaarden zijn geldig voor buitenland. Dus alleen als je daar recht op 1e klas had en nu nog steeds 1e klas hebt, mag je in buitenland 1e klas reizen.

3)      Ooit kon je in bepaalde gevallen spoedbehandeling verzoeken voor de aanvraag van buitenlandse vervoersfaciliteiten. Daarvoor was een bedrag(je) verschuldigd. Bestaat deze mogelijkheid nog?

Te denken valt aan noodgevallen zoals het overlijden van familie of (oud-) collega's woonachtig in het buitenland.

Antwoord: Spoed met toelichting kan m.i. altijd. Er is voor zover ik weet geen sprake van extra kosten.

4)      Er bestaat nogal wat onduidelijkheid over de mogelijkheid een zgn. NS-coupon aan te vragen.

Dit zou alleen mogelijk zijn, indien tegelijkertijd coupons voor de NMBS of DB worden aangevraagd. Gepensioneerden hebben (helaas)geen recht meer op DB-coupons, dus de mogelijkheid wordt al zeer beperkt.

Nu zijn er zeer voordelige aanbiedingen bij de DB. Het reizen naar de grens roept dan problemen op. Mijn voorstel is, om de mogelijkheid tot aanvragen van een NS-coupon in iedergeval uit te breiden tot de Stena Line (StL). Reizen naar/van Hoek van Holland in aansluiting op de nachtboot valt nagenoeg altijd in de spits.

Antwoord: Dit zal niet gebeuren. De landencoup[on NS is alleen nodig indien vanuit Nederland per trein naar het buitenland wordt gereisd en men daardoor niet kan uitchecken. De coupon NS is dan vervoerbewijs in plaats van de OV Chipkaart (de Business Card). Tevens kan met de coupon zo nodig de poortjes worden geopend. Bij overstap naar de boot kan men altijd uitchecken met de reguliere Business Card.

5)      Voor een NS-coupon wordt een bedrag van 6 5,- per dag in rekening gebracht. Hoe te handelen indien op een weekend of feestdag wordt gereisd?

Antwoord:  Ook dan wordt dat in rekening gebracht. Het valt niet te controleren wanneer  de coupon wordt gebruikt.

6)      Bij aangevraagde vervoerbiljetten, wordt een blad toegevoegd “Toelichting Reisfaciliteiten“. Bij punt 1.4 staat, dat landencoupons van de NMBS/SNCB. CFL en DB na terugkeer in Nederland niet meer gebruikt mogen worden. Deze bepaling heeft altijd gegolden, echter uitsluitend voor landen die direct aan Nederland grenzen t.w. België en Duitsland. Ergo niet voor Luxemburg! Deze bepaling t.a.v. de CFL zou dus geschrapt moeten worden.

Antwoord:  Ik weet niet dat de afspraken zijn aangepast.

7)      ln 2003 verscheen een boekje “Te gast bij onze collega's” . Het zou n.m.m. aanbeveling verdienen dit boekje weer eens uit te geven. Sommigen zijn verrast te horen dat wij nog steeds reisfaciliteiten hebben in het buitenland. Door zo'n boekje kunnen veel vragen direct worden beantwoord en kennis worden bijgebracht.

Antwoord:   We moeten kosten van zo’n boekje afzetten tegen de vragen die bij het Service Center binnen komen. Wel zullen we kijken wat voor info door het Service Center al op papier staat.

8)      Je hoort wel eens, dat senioren in Hongarije bij de MAV altijd vrij vervoer hebben. ls dit echt zo?

Antwoord:  Lijkt mij van niet.

9)      Het info-blad “Bijzonderheden verschillende FlP-landen" vermeldt bij Stena Line, dat de resterende StL-coupon niet meer gebruikt mag worden, ook al heb je slechts één vak van de coupon gebruikt. Dit moet zijn, slechts één afscheurstrook. Alleen de biljetten van SSL hebben invulvakken.

Antwoord:  Zal ik doorgeven

10)   Het verdient aanbeveling het voorgenoemde info-blad consequent in één stijl te houden. Bij StL staat alles in de jij-vom1. De rest is in de u-vorm.

Bovendien verdient het de voorkeur om NMBS/SNCB te gebruiken en niet alleen SNCB. Bij de Nederlandstalige Belgen -de meerderheid- ligt dit gevoelig. ln de Nederlandstalige pers wordt tegenwoordig bijna uitsluitend (correct) NMBS gebezigd.

Antwoord:  Zal ik doorgeven.

11)   Tenslotte

Er is grote onduidelijkheid over hoe gehandeld moet worden bij grensoverschrijdende reizen bij gebruik van de OV-chipkaart. Aan de grenspunten is immers geen in-/uitcheckpaal.

Dit voor eens en altijd goed te regelen is een eerste vereiste en dit liefst zonder ingewikkelde procedures.

Antwoord:  Hiervoor is de landencoupon NS gemaakt. Daarmee kan in Nederland het poortje worden geopend bij een treinreis naar het buitenland en hoeft niet te worden ingecheckt met de chipkaart. De coupon geldt ook als vervoerbewijs NS.Het nummer van de servicedesk reisfaciliteiten is gewijzigd


Het 030 nummer van de servicedesk reisfaciliteiten is gewijzigd.

Het is nu 085 0402402 


Reisfaciliteiten Gepensioneerden  in 2016 en verder 


4 november 2015 is op de Jaarvergadering van de BGV door NS bekend gemaakt hoe de Reisfaciliteiten voor gepensioneerden in 2016 zullen worden. In de Vergadering van november 2016 heeft NS bekend gemaakt dat de faciliteiten in 2017 niet zullen wijzigen.

NS wil graag een simpele regeling, die enkele jaren houdbaar is. Men heeft nu een overzicht welke reizen er gemaakt zijn. En natuurlijk wat de kosten zijn. 20% van de gepensioneerden die een kaart hebben aangeschaft gebruiken de kaart helemaal niet. Een kwart van de gepensioneerden gebruikt de kaart niet zo veel en heeft de maximum reisdagen en vergoeding nog niet opgemaakt.  

NS heeft nu een besluit genomen om te komen tot de volgende regeling vanaf 1 januari 2016:  De 7 vrije reisdagen vervallen. Daar voor in de plaats komt elke: zaterdag en zondag en feestdagen vrij reizen. De 40% korting in de daluren door de week blijft net als nu. De 300 euro vrij reistegoed wordt verhoogd naar 400 euro. Toeslag voor Intercity Direct blijft vrij, maar moet per rit wel op de kaart geladen worden. De eigen bijdrage blijft wat het nu is. 2e klas 4 euro per persoon per maand en 1e klas 7,50 euro per persoon per maand.

NS wil deze regeling voor 3 jaar laten gelden. Dit om zo zekerheid voor de gepensioneerden te verschaffen. Maar ook uit efficiency overwegingen. Het kost namelijk behoorlijk wat om al die abonnementen weer om te bouwen in een nieuw abonnement. 

Reizen in de spits: als je tussen 6.30 u en 9 u  en tussen 16 u en 18.30 u incheckt, dan reis je dus in de spits. Dus wordt je voor normaal tarief belast. Maar omdat je oud ns'er bent krijg je wel een korting van 20%. Het bedrag wat je in de spits verreisd wordt niet verrekend met je 400 euro. Het wordt de eerstvolgende afrekenperiode van je pensioen ingehouden. 


Daluren bij in- en uitchecken andere vervoerder:de overstap houdt geen rekening met dal- of spitsuren in combinatie met je vorige reis bij een andere vervoerder,het incheckmoment bepaalt de korting (al dan niet daltarief) en inchecken bij de nieuwe vervoerder dus wordt echt gezien als een nieuwe check in. Dit is soms voordeliger en soms nadeliger. Wel wordt rekening gehouden met het instaptarief, dat wordt doorberekend. Verder nogmaals benadrukken we dat bij andere vervoerders geen korting geldt. De 40% dalurenkorting of de 20% personeelskorting geldt alleen maar voor reizen met NS. Wel geldt dat als je in de daluren met een andere vervoerder reist, dit van de 400 / 800 euro af gaat. Maar let op als je binnen de daluren bij bijv. Arriva incheckt  en dan ook weer uitcheckt en je reist met NS verder, en je checkt daar dus weer in buiten de daluren, dan wordt die NS reis gezien als een reis in de spitsuren! en wordt dus per eerstvolgende afrekenperiode volledig van je pensioenuitkering afgehaald. 

Als er gepensioneerden zijn die dit jaar geen vrijvervoer hebben genomen, maar na het zien van de nieuwe regeling toch graag weer vrijvervoer willen hebben, dan kan dat, natuurlijk wel mits je er ook voor in aanmerking komt, door contact op te nemen met het Servicecenter NS P&O. Liefst eerst telefonisch. Het nummer is 0850402402. Emailadres is [email protected]