Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Organisatie

De BGV heeft de volgende organisatie:

                                 Hoofdbestuur,   dit bestaat uit 7 leden 

                                 Redactiecommissie "met pensioen", maandblad van de BGV

 

  •                                          Werkgroepen:   Invullen belastingaangiften                                                                                       Zorg, Welzijn en Wonen                                                                                         Inkomen en Pensioenen 

                                Verantwoordingsorgaan Spoorwegpensioenfonds:                                                                              wij leveren hier 1 lid voor.

 Verder is de BGV lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)