Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

De BGV heeft de volgende organisatie:

Hoofdbestuur,   dit bestaat uit 7 leden

19 Afdelingsbesturen 

  Redactiecommissie "met pensioen", maandblad van de BGV

Werkgroepen:  

Ø  Invullen belastingaangiften                                                                                 

Ø  Zorg, Welzijn en Wonen                                                                                               

Ø  Inkomen en Pensioenen 

  Verantwoordingsorgaan Spoorwegpensioenfondswij leveren hier 2 leden voor.

  Verder is de BGV lid van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden)