Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Inschrijfformulier BGV  

   LID Worden?                                                                                                                                 als u besluit om lid te worden, wil dan svp het aanmeldingsformulier uitprinten en na invulling opsturen naar het adres wat hieronder genoemd wordt. Of u kunt via de website uw adres doorgeven, dan zal het aanmeldingsformulier naar u toegestuurd worden. Ook kunt u naar de webmaster mailen ( [email protected] ) en dan wordt het aanmeldingsformulier naar uw huisadres gestuurd.

-        BGV hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie zie onze privacyverklaring op onze website www.bgvov.nl.

Sinds 9 september 2010 houdt de BGV kantoor in het pand van het SPF beheer.

Ons adres is nu BGV Postbus 2030 3500 GA

Dus mocht u lid willen worden, dan het uitgeprinte en ingevulde formulier naar bovenstaand adres sturen aub.