Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Ik ben Kees van Buuren


Naam: Kees  van Buuren         Woonplaats: Waalwijk 


E-mail: [email protected] Gepensioneerd sinds: 01-11-2011


Werkervaring:


Alles bij NS: loopjongen,  Stationsassistent, brugwachter, rangeerder, seinhuiswachter, treindienstleider, ass. Verkeersleider, verkeersleider, coordinator treindienst, projectmedewerker,  monitor/analist. 

Verder lid OC Centraal NS, vz werkgr logistiek en transportbesturing. Lid comm. Verbouw seinzaal, lid invoeringsteam procesleiding, lid OR en 2e vz OR


Activiteiten na pensionering:


Consulent ledenservice FNV, contactpersoon ouderen FNV. Vrijwilliger ouderen adviseur Waalwijk


Motivatie voor Kandidaatstelling:


Ik wil graag de kennis die ik opgedaan heb op het gebied van pensioen overdragen aan mijn collega gepensioneerden. Ik wil uitleg geven over de beslissingen genomen door het bestuur van het pensioenfonds. Ik zie overeenkomsten met het werk in de OR en het Verantwoordingsorgaan. De opgedane kennis binnen het OR werk kan ik gebruiken binnen het Verantwoordingsorgaan.


Pensioendeskundigheid:


Als contactpersoon ouderen binnen het FNV bezocht ik altijd ouderen om te helpen bij het invullen van de pensioenaanvragen.