Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

5 september 2018 Jubileum reis wegens 100 jarig bestaan van de BGV

In september 2018 bestaat onze Bond 100 jaar, we gaan dat op 5 september vieren met een Rondvaart door de Rotterdamse Havens.De Opstapplaats is de Piet Smitkade. Vlak achter het Feijenoord Stadion

Compleet met Koffie, thee, gebak, Lunch en Diner op de rondvaartboot. Diegenen die mee gaan worden per luxe touringcar van de standplaats van de afdeling opge-haald en na afloop weer teruggebracht. Degenen die zich aangemeld hebben krijgen omstreeks Juli een brief thuis waarin staat wat de opstapplaats is, hoe laat ze vertekken en op welke boot ze ingedeeld zijn.. Veel gestelde vragen

Geacht bestuur,
 ik loop tegen een paar problemen aan t.a.v aanmelding  havenrondvaart
2018.
 1    Er zijn mannelijke leden die niet meegaan en in plaats daarvan hun
echtgenoten willen laten deelnemen.
       Deze vrouwen zijn geen ondersteunend lid. Mag dat ??????

       Het aantal vrouwen , geen o.s lid  die op de maandelijkse contact
dag komen  schat ik voor onze  afdeling circa 8.
       Voor onze afdeling met in totaal circa 400 leden zullen er dat
beduidend meer zijn  De mannen zien we nooit verschijnen.

Antwoord: ze mogen mee als ze ondersteunend lid worden.


 2    Er zijn ook weduwen die geen lid of O.S  lid zijn. Hun echtgenoten
waren lid van de BGV. Hoe gaan we daarmee om, mogen die mee ???

Antwoord: Ze mogen mee als ze ondersteunend lid worden.


 3    Bijna iedereen die mij belt voor aanmelding rondvaart vraagt naar
het lidnummer..

Antwoord: Dat staat op de witte adressticker in de folie van Mijn Pensioen. Als je het nummer niet weet, dan maar niets invullen.


 4    Sommigen  lezen het MP en denken dat ze geen O.S  hoeven te worden
maar verwijzen naar een bijdrage om toch mee te mogen. Ik weet niet waar
ze dat vandaan halen.

Antwoord: Als ze mee willen moeten ze lid worden. Dus geen OS, maar gewoon lid. Maar ze moeten wel hun pensioen van SPF of SPOV krijgen. We zijn natuurlijk geen charitatieve instelling.

 5    Het formulier moet vóór 30 september ingeleverd worden, hoe zit
het met nieuwe leden die na die datum lid worden van de BGV???

Antwoord: Daar hebben we het in de bondsbestuursvergadering over gehad. Als ze lid worden omdat ze met pensioen of prepensioen gaan, dan kunnen ze mee. Een ieder die na 1 september 2017 lid wordt, krijgt alsnog een aanmeldingsbrief.