Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Begrip Dekkingsgraad


De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de totale pensioenverplichtingen en is daarmee een maatstaf voor de financiële gezondheid van het fonds. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 115% betekent dat het fonds voor elke € 1 aan pensioenen € 1,15 in kas heeft. Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen waarover het fonds beschikt. 

Ligt de dekkingsgraad onder de 104,3%, dan is er sprake van een dekkings-tekort. Er is op dat moment onvoldoende vermogen om later alle pensioenen te kunnen betalen. Ligt de dekkingsgraad onder de 104,3% dan zal het Bestuur een plan moeten maken om binnen 3 jaar het dekkingstekort terug te brengen tot boven de 104,3%.                   Ligt de dekkingsgraad onder de 118,5%, dan is er sprake van een reserve-tekort. Er zijn onvoldoende reserves om slechte tijden (beleggingsrisico’s) op te vangen. Het spoorwegpensioenfonds zal dan een plan moeten maken om binnen 15 jaar het reserve tekort terug te brengen tot boven de 118,5%.  

 

 

Dekkingsgraad SPF

 

 SPF

 

over

  Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad is de stand van de dekkingsgraad op de laatste dag van de maand. Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, zullen de schommelingen klein zijn. Het Spoorwegpensioenfonds mag pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven een door de wet bepaald niveau ligt.  

Overzicht actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was eind december 2019 111,1%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.


DG SPF DEC 2019 tabel

Deze cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Spoorwegpensioenfonds.


De actuele dekkingsgraad was eind juli 2018 116,3%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financi�le situatie op ��n moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.DG SPF JUL 2018 tabel

Overzicht 31 augustus 2017
DatumActuele
dekkingsgraad
VermogenVerplichtingenRekenrente
31 aug 2017112,9%? 15.974 miljoen? 14.155 miljoen1,50%
31 juli 2017114,7%? 15.813 miljoen? 13.792 miljoen1,62%
30 juni 2017 113,0%? 15.752 miljoen? 13.935 miljoen1,56%
31 mei 2017112,2%? 15.830 miljoen? 14.103 miljoen 1,50%
30 apr 2017111,1%? 15.751 miljoen ? 14.183 miljoen1,46% 
31 mrt 2017110,2%? 15.675 miljoen? 14.223 miljoen1,43%
Dekkingsgraad Vermogen Verplichting rekenrente
31 dec 2016 107,5% 15.491 miljoen14.363 miljoen 1,34% 
30 nov 2016106,3%15.260 miljoen14.362 miljoen 1,33% 
31 okt 2016104,2%15.457 miljoen14,837 miljoen 1,16% 
30 sep 2016102,3 % 15.810 miljoen  15.453 miljoen 0,96% 
31 aug 2016102,0%15.757 miljoen15.449 miljoen 0,96% 
31 juli 2016 101,4% 15.720 miljoen 15.506 miljoen 0,94% 
30 juni 2016 102,3% 15.433 miljoen15.093 miljoen 1,06% 
31 mei 2016102,9% 14.890 miljoen 14.476 miljoen 
1,26% 
30 apr 2016103,8%14.670 miljoen14.136 miljoen 1,37%
31 mrt 2016 101,7%14.789 miljoen 14.544 miljoen  1,22% 

 
1.19% 


30-01-2015

Voorlopige dekkingsgraad december 2014

Op 31 december 2014 bedroeg de voorlopige dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 115,7%. De voorlopige dekkingsgraad kan nog worden aangepast na het vaststellen van de jaarrekening 2014. Het lange termijn herstelplan is nog steeds van toepassing.

Nieuwe berekeningswijze dekkingsgraad
Volgens de nieuwe wettelijke rekenregels wordt de dekkingsgraad vanaf 2015 anders berekend. Bovenaan dit bericht is de dekkingsgraad genoemd op basis van de oude systematiek omdat over 2014 nog op basis van de oude wetgeving moet worden gerapporteerd en omwille van de vergelijkbaarheid van de kwartaalcijfers van 2014. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op:

- De stand van de actuele dekkingsgraad op 31 december 2014;

- 3-maands rentemiddeling.

 

Omdat de hele pensioensector in 2015 overstapt op een andere berekeningssystematiek van de dekkingsgraad en het Spoorwegpensioenfonds daar alvast op wil anticiperen, publiceren we ook de dekkingsgraad op basis van de nieuwe systematiek. Deze dekkingsgraad is gebaseerd op:

- De stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden (januari 2014 t/m december 2014).

Op basis van deze nieuwe berekeningsmethode bedraagt de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds per 1 januari 2015 120,3%.

 

De hoogte van de beide dekkingsgraden kan dus verschillen vanwege de berekeningswijze. Met name de 12-maands middeling van de dekkingsgraad is hierop van invloed. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u hier.

 

 

Datum                    Dekkingsgraad     Vermogen                      Verplichtingen       rekenrente

31 aug 2014121,6%   ? 14.252 miljoen? 11.722 miljoen2,18%
31 juli 2014   120,5%   ? 13.806 miljoen? 11.460 miljoen2,30%
30 juni 2014122,8%   ? 13.708 miljoen? 11.165 miljoen2,40%
31 mei 2014   122,7%   ? 13.508 miljoen ? 11.010 miljoen2,47% 
30 apr 2014 122,3%   ? 13.285 miljoen? 10.866 miljoen2,54%
31 mrt 2014 123,1%   ? 13.178 miljoen? 10.705 miljoen2,62%
28 feb 2014122,0%   ? 12.904 miljoen? 10.580 miljoen2,68%

 

    
     

 

 

 

 

 

 

 

Dekkingsgraad januari 2014

Op 31 januari 2014 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 121,5%. Het langetermijnherstelplan is nog steeds van toepassing.  

 Dekkingsgraad oktober 2013

Op 30 oktober 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 122,3%.  De eerste keer sinds de start van het herstelplan dat we boven de vereiste dekkingsgraad komen. 

  Dekkingsgraad september 2013

Op 30 september 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 119,3%. 

Dekkingsgraad augustus 2013 

 Op 30 augustus 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 116,1%. 

 

Dekkingsgraad juli 2013

 Op 31 juli 2013 was de dekkingsgraad 116,1%.

 

Dekkingsgraad juni 2013

Op 30 juni 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 112,9%.  

 Dekkingsgraad mei 2013

Op 31 mei 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 115,1%.  

 

Dekkingsgraad maart 2013

Op 28 maart 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 117,1%. 

Dekkingsgraad februari 2013

Op 28 februari 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 115,2%. Op dit moment is er sprake van een reservetekort

 

Dekkingsgraad januari 2013

Op 31 januari 2013 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 113,4%. Op dit moment is er sprake van een reservetekort. Er zijn dan onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen. 

Dekkingsgraad 30 november 2012

 Dekkingsgraad 31 augustus 2012

Op 31 augustus 2012 bedroeg de dekkingsgraad van het fonds 109,7%. Op dit moment is er sprake van een reservetekort. 

 

 Op 25 juli bedroeg de dekkingsgraad 107,4%

Dekkingsgraad 31 mei 2012

Op 31 mei 2012 bedroeg de dekkingsgraad van het fonds 112%. Op dit moment is er sprake van een reservetekort. Er zijn dan onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen. 

Het Spoorwegpensioenfonds heeft een langetermijnherstelplan opgesteld waarin is uitgewerkt hoe het fonds uiterlijk binnen vijftien jaar uit het reservetekort komt. Het pensioenfonds heeft dit herstelplan eind december 2011 ingediend bij De Nederlandsche Bank. Zodra De Nederlandsche Bank haar goedkeuring heeft gegeven, informeren wij u via deze website. 

Dekkingsgraad 29 februari 2012     

Op 29 februari 2012 bedroeg de dekkingsgraad van het fonds 113%.

Dekkingsgraad 31 januari 2012.  

Op 31 januari 2012 bedroeg de dekkingsgraad van het fonds 112%.

Op 1 januari 2012 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 110,4%. De grens voor het reservetekort is omhoog gegaan naar 119,7%. De rente stond toen op 2,54 %.

 Op 31 december 2011 bedroeg de dekkingsgraad 113%, hierbij is rekening gehouden dat er met de gemiddelde rent van de laatste 3 maanden gerekend mocht worden.

Op 01 december 2011 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 111,5%. De grens voor reservetekort is gedaald naar 118,2%.  

 

Op 28 oktober 2011 bedroeg de dekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds 115%.  Omdat de dekkingsgraad onder de 122% ligt, is er sprake van een reservetekort. 
 


Dekkingsgraad SPOV (Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer)

Hier vindt u de dekkingsgraad van het SPOV.  http://www.spov.nl/OverSPOV/Nieuws/tabid/283/ctl/ViewItem/mid/639/ItemId/210/Default.aspx?SkinSrc=/Portals/1/Skins/SPF/SPFSkin6News&ContainerSrc=/Portals/1/Containers/SPF/NewsItemContainer

 

 Actuele dekkingsgraad

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is de stand van de dekkingsgraad op de laatste dag van de maand. 

Beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de beleidsdekkingsgraad gelijk is aan de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, zullen de schommelingen klein zijn. SPOV mag pas volledig indexeren als de beleidsdekkingsgraad boven een door de wet bepaald niveau ligt


Geplaatst op 14-9-2017

Beleidsdekkingsgraad augustus 2017

Op 31 augustus 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPOV 106,2%. Dit is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is geen indexatie mogelijk. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u hier.


Beleidsdekkingsgraad januari 2017

Op 31 januari 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van SPOV 102,7%. Dit is het gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgraden. Bij een beleidsdekkingsgraad lager dan 110% is geen indexatie mogelijk

DatumActuele
dekkingsgraad
VermogenVerplichtingenRekenrente
29 feb 201697.7% ? 3.516 miljoen? 3.599 miljoen  1,09%
31 jan 2016 99.3% ? 3.443 miljoen? 3.466 miljoen1,29% 
31 dec 2015103,2%? 3.406 miljoen? 3.302 miljoen 1,61%
30 nov 2015104,2% ? 3.493 miljoen ? 3.353 miljoen 1,50%
31 okt 2015104,3%? 3.490 miljoen ? 3.345 miljoen1,51%
30 sep 2015102,0%? 3.377 miljoen ? 3.311 miljoen 1,56%
31 aug 2015103,9%? 3.380 miljoen? 3.252 miljoen 1,65%
31 juli 2015106,1% ? 3.506 miljoen? 3.306 miljoen 1,54% 
30 juni 2015109,1%? 3.456 miljoen? 3.166 miljoen1,79%
31 mei 2015108,2%? 3.622 miljoen ? 3.347 miljoen1,45%
30 apr 2015107,0%? 3.711 miljoen? 3.469 miljoen1,24%
31 mrt 2015 105,4%? 3.752 miljoen? 3.559 miljoen1,08% 


   

Beleidsdekkingsgraad 29 februari 2016 = 104,2%.
> Ligt de beleidsdekkingsgraad (=blauwe lijn) onder de 104,3% (=oranje lijn), dan is er sprake van een dekkingstekort. Er is onvoldoende vermogen om later alle pensioen te kunnen betalen.
> Ligt de beleidsdekkingsgraad (=blauwe lijn) onder de groene lijn, dan is er sprake van een reservetekort. Er zijn onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen.

 

DatumActuele
dekkingsgraad
VermogenVerplichtingenRekenrente
31 mei 2016 101,6%? 3.630 miljoen ? 3.575 miljoen 
1,15%
30 apr 2016102,1%? 3.573 miljoen? 3.500 miljoen 1,25% 
31 mrt 2016 100,8%? 3.612 miljoen? 3.583 miljoen 1,12%
29 feb 201697.7% ? 3.516 miljoen? 3.599 miljoen  1,09%
31 jan 2016 99.3% ? 3.443 miljoen? 3.466 miljoen1,29% 

 

 

 

 

 

Dekkingsgraad januari 2014

Op 31 januari 2014 bedroeg de dekkingsgraad van SPOV 112,0%. Bij deze stand zijn er onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen.  

 

Dekkingsgraad oktober 2013

Op 30 oktober 2013 was de dekkingsgraad 111,9%.

 

 Dekkingsgraad september 2013

Op 30 september 2013 was de dekkingsgraad 109,6%.  

 

  Dekkingsgraad augustus 2013

 Op 30 augustus 2013 was de dekkingsgraad 106,7%. 

 

Dekkingsgraad juli 2013

 Op 31 juli 2013 was de dekkingsgraad 106,8%.

 

Dekkingsgraad juni 2013

Op 30 juni 2013 was de dekkingsgraad 104,1%. 

 

Dekkingsgraad mei 2013

Op 31 mei 2013 bedroeg de dekkingsgraad van SPOV 106,0%.

 

Dekkingsgraad maart 2013

Op 28 maart 2013 bedroeg de dekkingsgraad van SPOV 107,9% 

Dekkingsgraad februari 2013

Op 28 februari 2013 bedroeg de dekkingsgraad van SPOV 105,8%. Op dit moment is er sprake van een reservetekort. Er zijn dan onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen.  

Dekkingsgraad januari 2013

Op 31 januari 2013 bedroeg de dekkingsgraad van SPOV 104,2%. Op dit moment is er sprake van een tekort. Er zijn dan onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen.

 

 Dekkingsgraad 30 november 2012

Eind november 2012 bedroeg de dekkingsgraad van SPOV 105,5%. Bij deze dekkingsgraad zijn er onvoldoende reserves om slechte tijden op te vangen.


Dekkingsgraad 31 mei 2012

Op 31 mei 2012 was de dekkingsgraad 104%. Bij deze stand is er sprake van een dekkingstekort. SPOV heeft onvoldoende vermogen om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. 

Dekkingsgraad 29 februari 2012

Op 29 februari 2012 was de dekkingsgraad 104%. Bij deze stand is er sprake van een dekkingstekort. SPOV heeft onvoldoende vermogen om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen.

 Op 31 januari 2012 was de dekkingsgraad 103%. 

Op 31 december was de dekkingsgraad 103%.  

 

Dekkingsgraad 1 december 2011

Op 1 december 2011 bedroeg de dekkingsgraad van het fonds 101%. Dit betekent dat er een dekkingstekort is. Er is dan onvoldoende vermogen om later alle pensioen te kunnen betalen.

SPOV heeft een nieuw kortetermijnherstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank ter goedkeuring.