Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Begrip Dekkingsgraad


De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de totale pensioenverplichtingen en is daarmee een maatstaf voor de financi?le gezondheid van het fonds. Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 115% betekent dat het fonds voor elke ? 1 aan pensioenen ? 1,15 in kas heeft. Het vermogen is de totale waarde van de bezittingen waarover het fonds beschikt. 

Ligt de dekkingsgraad onder de 104,3%, dan is er sprake van een dekkings-tekort. Er is op dat moment onvoldoende vermogen om later alle pensioenen te kunnen betalen. Ligt de dekkingsgraad onder de 104,3% dan zal het Bestuur een plan moeten maken om binnen 3 jaar het dekkingstekort terug te brengen tot boven de 104,3%.                   Ligt de dekkingsgraad onder de 118,5%, dan is er sprake van een reserve-tekort. Er zijn onvoldoende reserves om slechte tijden (beleggingsrisico?s) op te vangen. Het spoorwegpensioenfonds zal dan een plan moeten maken om binnen 15 jaar het reserve tekort terug te brengen tot boven de 118,5%.  

 

 

Dekkingsgraad Rail&OV

Overzicht actuele dekkingsgraad 30 april 2022

De actuele dekkingsgraad was eind april 134,6%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.

De Dekkingsgraad per 1 april 2022 is :


Actuele dekkingsgraad 134,6 %. Beleidsdekkingsgraad 121,7%.

RekenRente 1,56% 

Vermogen €24.553 miljoen Verplichtingen €18.239 miljoenOverzicht actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad was eind december 107,6%. De actuele dekkingsgraad is een momentopname: deze geeft de financiële situatie op één moment weer, namelijk op de laatste dag van de maand.

*Deze cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.


De wet eist een beleidsdekkingsgraad van minimaal 104,3%. Maar pas bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 121%  voldoen onze buffers aan alle wettelijke normen. 

De actuele dekkingsgraad per 31 maart 2021 bedraagt 115,6%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 31 maart 2021 104,0 %.
\\
De beleidsdekkingsgraad per eind juni is 102,7%

Voor besluiten maken wij gebruik van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad bepaalt bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen verhogen (indexatie) of moeten verlagen (korten). Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de actuele dekkingsgraden van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer en de daaraan voorafgaande actuele dekkingsgraden van SPF en SPOV.

Omdat wij pas vanaf 1 april 2020 bestaan kunnen wij u nog geen volledige tabel en grafiek laten zien.