Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Maastricht (binnen de postcode 6200)

Helaas hebben we weinig contact met het bestuur van de afdeling Maastricht

2022 De afdeling organiseert 1 x per kwartaal een contactmiddag of een andere gebeurtenis

 Plaats Diato lokaal. Aanvang 14.00 uur.  

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Oost Gelderland (binnen de postcodes 6800, 6900, 7000, 7100 en 7200)

In 2020 zijn de volgende bijeenkomsten gepland in het nieuwe ontspanningsgebouw van de SSVZ, Het adres is Nieuwstad 73 Zutphen

Voor 2022 zijn de contactmiddagen alsvolgt: 7 september start van het Nieuwe Seizoen. Voor kaarters om 13.00 uur en om 13.30 start de bijeenkomst.

Daarna op 21 september de busreis.

De afdeling Oost Gelderland heeft Constant Barendsen bereid gevonden om Penningmeester te worden! Dus het voortbestaan van de afdeling is voorlopig weer gewaarborgd.

voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

Rotterdam/Den Haag (binnen de postcodes 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300 en 4200)

Alle bijeenkomsten worden gehouden in gebouw "de Poort" aan de achterkant van Rotterdam CS, tegenover de VL post. Aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur

contactmiddag, elke 3e dinsdag van de maand . Waarom komt U (ja U) ook niet? Het is gezellig om weer eens met oude bekenden uit de spoorwereld te praten en herinneringen op te halen.

2022: Nu zijn we met zomerreces, maar op 20 september kunt u ons weer vinden in de Poort te Rotterdam. Aanvang 13.30 u.

Henk Groen heeft zich aangemeld als nieuwe Penningmeester, dus het voortbestaan van de afdeling is weer geborgd.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Twente (binnen de postcodes 7400, 7500 en 7600)

We gaan elke 1e woensdag van de maand gezellig met elkaar eten in de stationsrestauratie te Oldenzaal (op eigen kosten, maar dat mag de pret niet drukken). We beginnen om 17.00 uur en u moet zichzelf aanmelden onder toevoeging "gepensioneerden NS" .   

In 2022 staan in het Schopke de volgende bijeenkomst gepland, we beginnen om 14.00 uur:  Elke 3e woensdag van de maand ledenbijeenkomsten. Bestuursvergaderingen zijn elke 1e maandagmorgen van de maand en beginnen om 10 uur. Mocht u iets te vragen of te melden hebben, dan bent u van harte welkom. Vanaf 1 februari gaan we voor de 1e keer dit jaar weer eten in de stationsrestauratie te Hengelo.  dit doen we elke eerste woensdag middag van de maand. 

De afdeling Twente heeft een nieuwe Voorzitter: Joop Weideman, u allen welbekend

De eerstvolgende contactmiddag iS:  15 juni met de jaarlijkse BBQ

Eten in de stationsrestauratie: 6 november Vooraf aanmelden via 0541 532137

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Utrecht (binnen de postcodes 3400, 3500, 3600, 3900, 4000,  4100 en 6700)

Hier nogmaals het nieuwe adres:

Buurtcentrum ?Beatrix?, Prinses Beatrixlaan 2A (wijk Zuilen)

in Utrecht.

Routebeschrijving
OV: Vanaf Utrecht Centraal gaan er met grote regelmaat bussen richting Zuilen. De reis duurt ongeveer 18 minuten. U kunt kiezen uit Bus 4 richting Zuilen (uitstappen halte J.M. de Muinck Keizerlaan), Bus 3 richting Zuilen Noord en Bus 5 en Bus 27  (allemaal uitstappen halte Prins Bernhardplein).

Elke dinsdagmiddag is er een gezellige samenkomst, met o.a. Klaverjassen en Jokeren, maar een potje Rummikub zou ook tot de mogelijkheden behoren. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een bakkie komen doen en dan gezellig met oud collega's praten. 

Voor 2022 we zijn weer gestart. Dus elke dinsdagmiddag kunt u weer komen.


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Venlo (Binnen de postcode 5900)
Plaats: 't Wonder Kazernestraat 1 te Blerick. 

2022: 17 oktober Bezoek aan het Politiemuseum, op een woensdag in november een etentje bij Valuas en de Kerstinch vindt plaats op 17 december


voor vragen moet u bij de secretaris zijn


ZuidWest (binnen de postcodes 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 en 4900)

Voor 2022 worden de middagen gehouden in de zaal van de Sport en Ontspanningsvereniging te Roosendaal, dit is een nieuwe zaal. In het voormalige machinistenverblijf op het Stationsplein 3A.  Aanvang 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00uur.                                                                                                                                                    

De volgende data kunt u in uw agenda bijschrijven: Donderdag 8 september aanvang 13.30 u                     

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.  

Zwolle (binnen de postcodes 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200 en 8300)

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw "de Blazende Veiligheid". Deventerstraatweg 28 Zwolle.  Aanvang om 14.00 u. Elke genoemde middag is er Kaarten en Bingo. 

voor 2022 hebben we al gepland:       


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

terug naar boven? Klik op de link hieronder