Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Maastricht (binnen de postcode 6200)

 De volgende data kunt u al vastleggen in uw agenda: Woensdag 21 februari Plaats Diato lokaal aanvang 13.30 u/ Het betreft de Jaarvergadering. Kom allen. Het is belangrijk voor de afdeling!!! 

Mochten er meer activiteiten komen dan worden die hier aangekondigd. 

 Plaats Diato lokaal. Aanvang 14.00 uur.  

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Midden Limburg (binnen de postcodes 6000 en 6100)

Voor 2018 zijn de volgende bijeenkomsten gepland en vinden plaats in ons lokaal te Sittard: aanvang 14.30 uur. Zaal open vanaf 14 u.

Activiteiten: 28 juni verrassings Busreis, 16 augustus Busreis, nog niet bekend waar naar toe. 13 december Kerstviering in Mirage in Susteren met muziek van het Duo Tadaa. Aanvang 14.30 uur.


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Oost Gelderland (binnen de postcodes 6800, 6900, 7000, 7100 en 7200)

In 2017 zijn de volgende bijeenkomsten gepland in het nieuwe ontspanningsgebouw van de SSVZ, Het adres is Nieuwstad 73 Zutphen.

De contactmiddagen zijn In 2018: 2 mei. Verder hebben we in het voor- en het najaar een excursie. In het voorjaar gaan we naar de Cactus kwekerij te Ruurlo en in het najaar gaan we naar de Rodenburg Brouwerij in Rha.

voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

Rotterdam/Den Haag (binnen de postcodes 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300 en 4200)

Alle bijeenkomsten worden gehouden in gebouw "de Poort" aan de achterkant van Rotterdam CS, tegenover de VL post. Aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur

contactmiddag, elke 3e dinsdag van de maand . Waarom komt U (ja U) ook niet? Het is gezellig om weer eens met oude bekenden uit de spoorwereld te praten en herinneringen op te halen. de eerstvolgende bijeenkomst en tevens de laatste voor de vakantie is op 20 mei. 

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Twente (binnen de postcodes 7400, 7500 en 7600)

We gaan elke 1e woensdag van de maand gezellig met elkaar eten in de stationsrestauratie te Oldenzaal (op eigen kosten, maar dat mag de pret niet drukken). We beginnen om 17.00 uur en u moet zichzelf aanmelden onder toevoeging "gepensioneerden NS" .   

In 2017 staan in het Schopke de volgende bijeenkomst gepland, we beginnen om 14.00 uur:  Elke 3e woensdag van de maand ledenbijeenkomsten. Bestuursvergaderingen zijn elke 1e maandagmorgen van de maand en beginnen om 10 uur. Mocht u iets te vragen of te melden hebben, dan bent u van harte welkom. Vanaf 1 februari gaan we voor de 1e keer dit jaar weer eten in de stationsrestauratie te Hengelo.  dit doen we elke eerste woendagmiddag van de maand. 

De eerstvolgende contactmiddag is op 16 mei. Dat is dan de busreis. Op 20 juni hebben we weer de gezellige spellenmiddag met als afsluiting de Barbecue!

Activiteiten kalender 2018

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Utrecht (binnen de postcodes 3400, 3500, 3600, 3900, 4000,  4100 en 6700)

Elke dinsdagmiddag is er een gezellige samenkomst, met o.a. kaarten en bingo, in de grote zaal van het SSVU ontspanningscentrum. St. Jacobsstraat 12-14 Utrecht. Zaal open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 13.45 uur. Verder is elke dinsdagmiddag vanaf 12 uur het bestuur aanwezig om u te helpen bij het invullen van formulieren, belasting, pensioen enz. waar u vragen over heeft of problemen mee hebt. 

Voor 2018:  1 - 8- 15 -29 mei Kaarten. Op 22 mei is er geen kaarten!

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Venlo (Binnen de postcode 5900)

 De bijeenkomsten worden gehouden in 't Wonder. Wij hebben per jaar 7 of 8 activiteiten. Die zijn in de meeste gevallen buiten ons lokaal.       

De volgende activiteiten zijn vastgelegd: 21 juni Fietstocht met rondleiding in Kasteel Keverberg in Kessel en Jochemhof in SteylVoor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

ZuidWest (binnen de postcodes 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 en 4900)

Voor 2017 worden de middagen gehouden in de zaal van de Sport en Ontspanningsvereniging te Roosendaal, dit is een nieuwe zaal. In het voormalige machinistenverblijf op het Stationsplein 3A.  Aanvang 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00uur.                                                                                                                                                    

De volgende data kunt u in uw agenda bijschrijven:   17 mei busreis naar Soerendonk/Horn. Dan vakantie en de eerstvolgende contactmiddag is op donderdag 13 september.  Daarna donderdag 11 oktober.                                      

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.  

Zwolle (binnen de postcodes 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200 en 8300)

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw "de Blazende Veiligheid". Deventerstraatweg 28 Zwolle.  Aanvang om 14.00 u. Elke genoemde middag is er kaarten en bingo. 

2018: daar staan de volgende data geboekt: als afsluiting 2 mei. Dan hebben we vakantie en starten weer op 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december. 

2019: 9 januari tevens nieuwjaarsbijeenkomst, 6 februari Jaarvergadering, 6 maart, 3 april en 1 mei met als afsluiting een etentje.          

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

terug naar boven? Klik op de link hieronder