Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Maastricht (binnen de postcode 6200)

Helaas hebben we weinig contact met het bestuur van de afdeling Maastricht

Mochten er activiteiten komen dan worden die hier aangekondigd. 

 Plaats Diato lokaal. Aanvang 14.00 uur.  

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Midden Limburg (binnen de postcodes 6000 en 6100)

Voor 2019 zijn de hieronder staande activiteiten gepland, Zaal open vanaf 14 u.

Activiteiten: 


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Oost Gelderland (binnen de postcodes 6800, 6900, 7000, 7100 en 7200)

In 2017 zijn de volgende bijeenkomsten gepland in het nieuwe ontspanningsgebouw van de SSVZ, Het adres is Nieuwstad 73 Zutphen.

De contactmiddagen zijn In 2019: 17 april Paasbijeenkomst

voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

Rotterdam/Den Haag (binnen de postcodes 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300 en 4200)

Alle bijeenkomsten worden gehouden in gebouw "de Poort" aan de achterkant van Rotterdam CS, tegenover de VL post. Aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur

contactmiddag, elke 3e dinsdag van de maand . Waarom komt U (ja U) ook niet? Het is gezellig om weer eens met oude bekenden uit de spoorwereld te praten en herinneringen op te halen.

2019: 19 februari, 19 maart en 16 april. Daarna hebben we onze zomerstop

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Twente (binnen de postcodes 7400, 7500 en 7600)

We gaan elke 1e woensdag van de maand gezellig met elkaar eten in de stationsrestauratie te Oldenzaal (op eigen kosten, maar dat mag de pret niet drukken). We beginnen om 17.00 uur en u moet zichzelf aanmelden onder toevoeging "gepensioneerden NS" .   

In 2017 staan in het Schopke de volgende bijeenkomst gepland, we beginnen om 14.00 uur:  Elke 3e woensdag van de maand ledenbijeenkomsten. Bestuursvergaderingen zijn elke 1e maandagmorgen van de maand en beginnen om 10 uur. Mocht u iets te vragen of te melden hebben, dan bent u van harte welkom. Vanaf 1 februari gaan we voor de 1e keer dit jaar weer eten in de stationsrestauratie te Hengelo.  dit doen we elke eerste woendagmiddag van de maand. 

De eerstvolgende contactmiddag is op woensdag 20 februari De Jaarvergadering!  15 mei is er weer de Busreis! 

Eten in de stationsrestauratie:

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Utrecht (binnen de postcodes 3400, 3500, 3600, 3900, 4000,  4100 en 6700)

Elke dinsdagmiddag is er een gezellige samenkomst, met o.a. kaarten en bingo, in de grote zaal van het SSVU ontspanningscentrum. St. Jacobsstraat 12-14 Utrecht. Zaal open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 13.45 uur. Verder is elke dinsdagmiddag vanaf 12 uur het bestuur aanwezig om u te helpen bij het invullen van formulieren, belasting, pensioen enz. waar u vragen over heeft of problemen mee hebt. 

Voor 2019: 19 februari Jaarvergadering. Komt Allen, het gaat ook om het voortbestaan van de AFDELING.

26 FEBRUARI: KAARTMIDDAG

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Venlo (Binnen de postcode 5900)

 De bijeenkomsten worden gehouden in 't Wonder. Wij hebben per jaar 7 of 8 activiteiten. Die zijn in de meeste gevallen buiten ons lokaal.       

De volgende activiteiten zijn vastgelegd:  11 MAART JaarvergaderingVoor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

ZuidWest (binnen de postcodes 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 en 4900)

Voor 2019 worden de middagen gehouden in de zaal van de Sport en Ontspanningsvereniging te Roosendaal, dit is een nieuwe zaal. In het voormalige machinistenverblijf op het Stationsplein 3A.  Aanvang 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00uur.                                                                                                                                                    

De volgende data kunt u in uw agenda bijschrijven: 14 februari Jaarvergadering, 14 maart Contactmiddag en 11 april ook een Contactmiddag.                                  

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.  

Zwolle (binnen de postcodes 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200 en 8300)

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw "de Blazende Veiligheid". Deventerstraatweg 28 Zwolle.  Aanvang om 14.00 u. Elke genoemde middag is er Kaarten en Bingo. 

2019: 6 maart, 3 april en 1 mei met als afsluiting een etentje.          

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

terug naar boven? Klik op de link hieronder