Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Maastricht (binnen de postcode 6200)

 De volgende data kunt u al vastleggen in uw agenda: 19 december namiddag en vooravond. Waar en hoe ziet u in het novembernummer van Met Pensioen

Mochten er meer activiteiten komen dan worden die hier aangekondigd. 

 Plaats Diato lokaal. Aanvang 14.00 uur.  

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Midden Limburg (binnen de postcodes 6000 en 6100)

Voor 2018 zijn de volgende bijeenkomsten gepland en vinden plaats in ons lokaal te Sittard: aanvang 14.30 uur. Zaal open vanaf 14 u.

Activiteiten: 18 oktober: Gezellige middag in restaurant Int Brooks in Het Broek 1 Stevensweert. Aanvan 14.30 u, met koffie en vlaai. Samen een leuke Bingo met leuke prijzen. Omstreeks half zes samen eten (snoekbaars of schnitzel) Kosten 20 euro. Opgeven voor 15 september.

13 december Kerstviering in Mirage in Susteren met muziek van het Duo Tadaa. Met kerstbrood en koud en warm buffet. Kosten 15 euro. Aanvang 14.30 uur.


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Oost Gelderland (binnen de postcodes 6800, 6900, 7000, 7100 en 7200)

In 2017 zijn de volgende bijeenkomsten gepland in het nieuwe ontspanningsgebouw van de SSVZ, Het adres is Nieuwstad 73 Zutphen.

De contactmiddagen zijn In 2018: 3/10, 7/11 en 5/12. Op zaterdag 13 oktober gaan we naar de Rodenburg Brouwerij in Rha. 19 december is de Kerstbijeenkomst en worden er Kerstbakjes ?? gemaakt. Kosten 12 euro.

voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

Rotterdam/Den Haag (binnen de postcodes 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300 en 4200)

Alle bijeenkomsten worden gehouden in gebouw "de Poort" aan de achterkant van Rotterdam CS, tegenover de VL post. Aanvang 13.30 uur. Zaal open om 13.00 uur

contactmiddag, elke 3e dinsdag van de maand . Waarom komt U (ja U) ook niet? Het is gezellig om weer eens met oude bekenden uit de spoorwereld te praten en herinneringen op te halen. 

De eerstvolgende bijeenkomst 16 oktober september. We bestaan dan 100 jaar als afdeling. 20 december hebben we weer de Jaarlijkse Kerstbrunch.

2019: de eerste meeting is 15 januari 2019

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Twente (binnen de postcodes 7400, 7500 en 7600)

We gaan elke 1e woensdag van de maand gezellig met elkaar eten in de stationsrestauratie te Oldenzaal (op eigen kosten, maar dat mag de pret niet drukken). We beginnen om 17.00 uur en u moet zichzelf aanmelden onder toevoeging "gepensioneerden NS" .   

In 2017 staan in het Schopke de volgende bijeenkomst gepland, we beginnen om 14.00 uur:  Elke 3e woensdag van de maand ledenbijeenkomsten. Bestuursvergaderingen zijn elke 1e maandagmorgen van de maand en beginnen om 10 uur. Mocht u iets te vragen of te melden hebben, dan bent u van harte welkom. Vanaf 1 februari gaan we voor de 1e keer dit jaar weer eten in de stationsrestauratie te Hengelo.  dit doen we elke eerste woendagmiddag van de maand. 

De eerstvolgende contactmiddag is op 17 oktober, Film middag. 

Eten in de stationsrestauratie: 3 oktober, 7 november en 5 december

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Utrecht (binnen de postcodes 3400, 3500, 3600, 3900, 4000,  4100 en 6700)

Elke dinsdagmiddag is er een gezellige samenkomst, met o.a. kaarten en bingo, in de grote zaal van het SSVU ontspanningscentrum. St. Jacobsstraat 12-14 Utrecht. Zaal open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 13.45 uur. Verder is elke dinsdagmiddag vanaf 12 uur het bestuur aanwezig om u te helpen bij het invullen van formulieren, belasting, pensioen enz. waar u vragen over heeft of problemen mee hebt. 

Voor 2018:  02-09-16-23-39 oktober Kaartmiddagen

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Venlo (Binnen de postcode 5900)

 De bijeenkomsten worden gehouden in 't Wonder. Wij hebben per jaar 7 of 8 activiteiten. Die zijn in de meeste gevallen buiten ons lokaal.       

De volgende activiteiten zijn vastgelegd: 10 oktober eten bij het Valuscollege. 6 november bezoek aan Holland casino Venlo. 15 december Kerstinch Aanvan 27.00 u.Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris. 

ZuidWest (binnen de postcodes 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800 en 4900)

Voor 2018 worden de middagen gehouden in de zaal van de Sport en Ontspanningsvereniging te Roosendaal, dit is een nieuwe zaal. In het voormalige machinistenverblijf op het Stationsplein 3A.  Aanvang 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00uur.                                                                                                                                                    

De volgende data kunt u in uw agenda bijschrijven:  De eerstvolgende contactmiddag is op donderdag 11 oktober en 8 november.  

De Kerstbijeenkomst is op Zaterdag 15 december en die begint om 11.00 u                                    

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.  

Zwolle (binnen de postcodes 7700, 7800, 7900, 8000, 8100, 8200 en 8300)

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw "de Blazende Veiligheid". Deventerstraatweg 28 Zwolle.  Aanvang om 14.00 u. Elke genoemde middag is er kaarten en bingo. 

2018: daar staan de volgende data geboekt: 10 oktober, 14 november en 12 december. 

2019: 9 januari tevens nieuwjaarsbijeenkomst, 6 februari Jaarvergadering, 6 maart, 3 april en 1 mei met als afsluiting een etentje.          

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

terug naar boven? Klik op de link hieronder