Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Alkmaar (binnen de postcodes 1600, 1700 en 1800)

Elke 2e maandagmiddag van de maand is er een soosmiddag. Die begint om 13.30 uur in het gebouw de Terp van de SOVA. Dit bevindt zich in het verlengde van het 1e perron ri Heiloo. Er is een "stamtafel" daar wordt gezellig met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen. Er wordt 2x een spelletje Klaverjas gespeeld, met in de pauze een Bingo. Ook wordt er gesjoeld en gebiljart. Dus voor een ieder wat wils.

Voor 2022 kunt u noteren:

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

De afdeling Amersfoort is helaas opgeheven!
Amersfoort (binnen de postcodes 1200, 1400 (half), 3700 en 3800)


Amsterdam  (binnen de postcodes 1000, 1100, 1300, 1400(half) en 1500)

De contactmiddagen vinden plaats in het gebouw van de ASSV te Duivendrecht. In 2022 beginnen we om 13.00 uur.

Voor 2022 kunt u in uw agenda schrijven:

.

                                                                                 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

 
Apeldoorn (binnen de postcode 7300)

Click here to edit text

De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw "De Trekvogel" aan de Adelaarslaan. (alhoewel een adelaar geen trekvogel is :-) ) Elke 3e woensdag van de maand. Aanvang  om 13.30 uur. Als u wilt komen, dan graag aanmelden via telefoonnummer 055211474  of 0621485486 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op :

De Bijeenkomsten voor 2022 zijn:

alle middagen eindigen met een gezamenlijke maaltijd maar dit is niet verplicht. 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Eindhoven (binnen de postcodes 5400,, 5500, 5600, 5700 en 5800)

 De middagen worden gehouden in de "Fuut". Iedere dinsdagmiddag is er Kaarten en Sjoelen. Vanaf 13.15 u tot 16.15 uur.

2022: U kunt weer terecht op 7 juni, 14 juni en 21 juni.


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.


De afdeling Friesland is helaas opgeheven. De leden zijn overgeschrven naar de afdeling Zwolle.
Friesland (binnen de postcodes 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100 en 9200)


De afdeling Groningen is helaas opgeheven. De leden zijn overgeschreven naar de afdeling Zwolle
Groningen (binnen de postcodes 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 en 9900)


Haarlem ( binnen de postcodes 1900, 2000 en 2100)

 Plaats: In het ontspanningslokaal van de Unie, Staten Bolwerk 60 R Haarlem. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een contactbijeenkomst. De zomerstop geldt niet voor Jeu des Boules. Die gaan gewoon door op de 2e woensdag van de maand. Van 14 tot 17 u bij het ontspanningslokaal Staten Bolwerk.

Voor 2022: de eerste middag na de zomervakantie is op 7 september

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Heerlen (binnen de postcodes 6300 en 6400)

Plaats: De Spuiklep. Aanvang 14.00 uur. 

Vanaf januari is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur inloopmiddag in de Spuiklep (niet tijdens de schoolvakanties) en elke laatste donderdagmiddag van de maand weer Kienen

Voor 2022:

  Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

De afdeling Den Bosch is helaas opgeheven. De leden kunnen of naar Utrechht, of naar Eindhoven . Maar Eindhoven is slecht te bereiken. Ongeveer een half uur lopen en er is geen busverbinding.
's Hertogenbosch (binnen de postcodes 5000, 5100, 5200, 5300, 6500 en 6600)


terug naar boven?  Klik op de link hieronder