Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Alkmaar (binnen de postcodes 1600, 1700 en 1800)

Elke 2e maandagmiddag van de maand is er een soosmiddag. Die begint om 13.30 uur in het gebouw de Terp van de SOVA. Dit bevindt zich in het verlengde van het 1e perron ri Heiloo. Er is een "stamtafel" daar wordt gezellig met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen. Er wordt 2x een spelletje Klaverjas gespeeld, met in de pauze een Bingo. Ook wordt er gesjoeld en gebiljart. Dus voor een ieder wat wils.

Voor 2021 kunt u noteren: Eerstvolgende contactmiddag is  waarschijnlijk pas na de zomersluiting. Dit ivm de Coronaregels

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Amersfoort (binnen de postcodes 1200, 1400 (half), 3700 en 3800)

De middagen worden gehouden in Railzicht. Als je het station uit komt rechts af en dan zie je na een tijdje een puinhoop aan fietsen en een weg naar beneden. Die weg moet je volgen en na een paar honderd meter rechts een wit gebouw. Daar gebeurt het allemaal. De contactmiddagen beginnen meestal om 13.30 uur.


Noteer voor 2020 de volgende data; In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd. In ieder geval tot het zomerreces.


Amsterdam  (binnen de postcodes 1000, 1100, 1300, 1400(half) en 1500)

De contactmiddagen vinden plaats in het gebouw van de ASSV te Duivendrecht. In 2019 beginnen we om 13.00 uur. Maar in verband met Corona is alles stilgelegd. We hopen na de zomervakantie 2021 weer te kunnen beginnen..

.

                                                                                 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

 
Apeldoorn (binnen de postcode 7300)

Click here to edit text

De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw "De Trekvogel" aan de Adelaarslaan. (alhoewel een adelaar geen trekvogel is :-) ) Elke 3e woensdag van de maand. Aanvang  om 13.30 uur. Als u wilt komen, dan graag aanmelden via telefoonnummer 055211474  of 0621485486 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op :

De Bijeenkomsten voor 2021 zijn: In verband met de Coronaregels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.

alle middagen eindigen met een gezamenlijke maaltijd maar dit is niet verplicht. 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Eindhoven (binnen de postcodes 5400,, 5500, 5600, 5700 en 5800)

 De middagen worden gehouden in de "Fuut". Iedere dinsdagmiddag is er Kaarten en Sjoelen. Vanaf 13.15 u tot 16.15 uur.

2021: In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.


Friesland (binnen de postcodes 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100 en 9200)

De bijeenkomsten in 2017 zijn op de volgende data gepland en starten om 14.00 uur:  Plaats gebouw van de S.O.V.L. Wijnhornsterstraat 88 te Leeuwarden. 

De bijeenkomsten in 2020 zijn: In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Groningen (binnen de postcodes 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 en 9900)

De contactmiddag vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand. De aanvang is steeds om 14.00 uur en ze vinden plaats in het SSVG gebouw, tegenover de tabaksfabriek. ('t Prethoes) Koeriersterweg 26. Denk bij het oversteken van de busbaan dat er geen beveiliging is! 

Voor 2020 kunt u opschrijven: In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Haarlem ( binnen de postcodes 1900, 2000 en 2100)

 Plaats: In het ontspanningslokaal van de Unie, Staten Bolwerk 60 R Haarlem. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een contactbijeenkomst. De zomerstop geldt niet voor Jeu des Boules. Die gaan gewoon door op de 2e woensdag van de maand. Van 14 tot 17 u bij het ontspanningslokaal Staten Bolwerk.

Voor 2020: In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Heerlen (binnen de postcodes 6300 en 6400)

Plaats: De Spuiklep. Aanvang 14.00 uur. 

Vanaf januari is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur inloopmiddag in de Spuiklep(niet tijdens de schoolvakanties) en elke laatste donderdagmiddag van de maand weer Kienen

Voor 2020: In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.

  Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

's Hertogenbosch (binnen de postcodes 5000, 5100, 5200, 5300, 6500 en 6600)

De bijeenkomsten vinden plaats in "Het Kikkertje". Aanvang: 14.00 uur 

En dan 2020: In verband met de Corona regels zijn alle activiteiten stilgelegd tot het zomerreces.

Na 1 juni wordt de SSOVH opgeheven en heeft de afdeling 's Hertogenbosch van de BGV geen ruimte meer om bijeen te komen. Wij zoeken naar een oplossing.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris.

terug naar boven?  Klik op de link hieronder