Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Alkmaar (binnen de postcodes 1600, 1700 en 1800)

Elke 2e maandagmiddag van de maand is er een soosmiddag. Die begint om 13.30 uur in het gebouw de Terp van de SOVA. Dit bevindt zich in het verlengde van het 1e perron ri Heiloo. Er is een "stamtafel" daar wordt gezellig met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen. Er wordt 2x een spelletje Klaverjas gespeeld, met in de pauze een Bingo. Ook wordt er gesjoeld en gebiljart. Dus voor een ieder wat wils.

Voor 2019 kunt u noteren: Eerstvolgende contactmiddag is  9 december onze Kerstviering

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Amersfoort (binnen de postcodes 1200, 1400 (half), 3700 en 3800)

1x per maand vindt er een contactmiddag plaats in het gebouw Railzicht, dat bevindt zich aan het einde van de P&R parkeerplaats bij het NS station Amersfoort. Aanvangstijd 13.15 uur, tenzij anders vermeld.

Voor 2019 zijn de data: De eerstvolgende contactmiddag is op 12 december onze Kerstviering met Bingo en Verloting. We beginnen dan om 11 uur. 

Het Programma voor 2020 ziet er alsvolgt uit: Alle dagen zijn op een donderdag. 12 januari Nieuwjaarsreceptie en Bingo. 13 februari Jaarvergadering en Bingo. 12 maart Contactmiddag en Bingo. 2 april Paasbuffet en Paasbingo met Verloting.       Aanvang 11.00 uur.   14 mei Contactmiddag en Bingo.     /     10 september Contactmiddag en Bingo. 15 oktober Contactmidag en Bingo. 12 november Contactmiddag en Bingo.      10 December Kerstbuffet en Kerstbingo net Verloting. Aanvan om 11.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris 

 
Amsterdam  (binnen de postcodes 1000, 1100, 1300, 1400(half) en 1500)

De contactmiddagen vinden plaats in het gebouw van de ASSV te Duivendrecht. In 2019 beginnen we om 13.00 uur.

2019: 

                                                                                 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

 
Apeldoorn (binnen de postcode 7300)

De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw "De Trekvogel" aan de Adelaarslaan. (alhoewel een adelaar geen trekvogel is :-) ) Elke 3e woensdag van de maand. Aanvang  om 13.30 uur. Als u wilt komen, dan graag aanmelden via telefoonnummer 055211474  of 0621485486 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op :

Voor 2019 kunt u in uw agenda zetten:  woensdag 27 november Sinterklaasfeest, en woensdag 18 december Kerstfeest.

De Bijeenkomsten voor 2020 zijn: Woensdag 22 januari,26 februari, 25 maart, 8 april Paasmiddag, 22 april en als laatste bijeenkomst van het seizoen woensdag 27 mei.

alle middagen eindigen met een gezamenlijke maaltijd maar dit is niet verplicht. 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Eindhoven (binnen de postcodes 5400,, 5500, 5600, 5700 en 5800)

 De middagen worden gehouden in de "Fuut". Iedere dinsdagmiddag is er Kaarten en Sjoelen. Vanaf 13.15 u tot 16.15 uur.

2019: Sjoelen en kaarten start weer op 20 augustus. De verdere data zijn: 18 december Kerstmiddag


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.


Friesland (binnen de postcodes 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100 en 9200)

De bijeenkomsten in 2017 zijn op de volgende data gepland en starten om 14.00 uur:  Plaats gebouw van de S.O.V.L. Wijnhornsterstraat 88 te Leeuwarden. 

De bijeenkomsten in 2019 zijn: De eerstvolgende contactmiddag is op 18 december. 

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Groningen (binnen de postcodes 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 en 9900)

De contactmiddag vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand. De aanvang is steeds om 14.00 uur en ze vinden plaats in het SSVG gebouw, tegenover de tabaksfabriek. ('t Prethoes) Koeriersterweg 26. Denk bij het oversteken van de busbaan dat er geen beveiliging is! 

In 2019: 26 november Bingo of een gastspreker, 7 december of 13 december? Kerstdiner!. Nog NIET BEKEND

Voor 2020 kunt u opschrijven: 31 januari Nieuwjaarsbijeenkomst, 28 februari Jaarvergadering en 27 maart Contactmiddag

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Haarlem ( binnen de postcodes 1900, 2000 en 2100)

 Plaats: In het ontspanningslokaal van de Unie, Staten Bolwerk 60 R Haarlem. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een contactbijeenkomst. De zomerstop geldt niet voor Jeu des Boules. Die gaan gewoon door op de 2e woensdag van de maand. Van 14 tot 17 u bij het ontspanningslokaal Staten Bolwerk.

Voor 2019: De eerstvolgende Bingo Middag is op 4 december.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Heerlen (binnen de postcodes 6300 en 6400)

Plaats: De Spuiklep. Aanvang 14.00 uur. 

Vanaf januari is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur inloopmiddag in de Spuiklep(niet tijdens de schoolvakanties) en elke laatste donderdagmiddag van de maand weer Kienen

Voor 2019 nog geen agenda ontvangen van de afdeling.

  Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

's Hertogenbosch (binnen de postcodes 5000, 5100, 5200, 5300, 6500 en 6600)

De bijeenkomsten vinden plaats in "Het Kikkertje". Aanvang: 14.00 uur 

2019: 13 november Spellenmiddag, 17 december Kerstviering met KerstBingo! Zet het in je agenda !

En dan 2020: 21 januari BingoMiddag, 18 februari Jaarvergadering en enkele rondes GraTis Bingo, 10 maart Spellenmiddag , 7 april PaasBingo en 12 mei is de afsluiting van het seizoen.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris.

terug naar boven?  Klik op de link hieronder