Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Alkmaar (binnen de postcodes 1600, 1700 en 1800)

Elke 2e maandagmiddag van de maand is er een soosmiddag. Die begint om 13.30 uur in het gebouw de Terp van de SOVA. Dit bevindt zich in het verlengde van het 1e perron ri Heiloo. Er is een "stamtafel" daar wordt gezellig met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen. Er wordt 2x een spelletje Klaverjas gespeeld, met in de pauze een Bingo. Ook wordt er gesjoeld en gebiljart. Dus voor een ieder wat wils.

Voor 2018 kunt u noteren:   als laatste dit jaar 10 december

Voor 2019 kunt u alvast noteren: 14 januari, Nieuwjaarsbrunch aanvang 11.30 u, 11 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Amersfoort (binnen de postcodes 1200, 1400 (half), 3700 en 3800)

1x per maand vindt er een contactmiddag plaats in het gebouw Railzicht, dat bevindt zich aan het einde van de P&R parkeerplaats bij het NS station Amersfoort. Aanvangstijd 13.15 uur, tenzij anders vermeld.

Voor 2018 zijn de data :  Donderdag 13 december Kerstbuffet en contactmiddag met Kerstbingo en verloting aanvang 11.00 uur.

Voor 2019 zijn de data: 17 januari Nieuwjaarsreceptie en Bingo, 14 februari Jaarvergadering en Bingo, 7 maart Diner "Stromenland", 14 maart Contactmiddag en Bingo, 11 april Paasbuffet en Bingo/Verloting Aanvang 11.00 u. 16 mei Contactmiddag en Bingo

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris 

 
Amsterdam  (binnen de postcodes 1000, 1100, 1300, 1400(half) en 1500)

De contactmiddagen vinden plaats in het gebouw van de ASSV te Duivendrecht. In 2018 beginnen we om 13.00 uur.

2018:  Donderdag 20 december voor de pauze Bingo, daarna de Kerstverloting en de middag wordt besloten met een warm buffet. eet smakelijk!

                                                                                 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

 
Apeldoorn (binnen de postcode 7300)

De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw "De Trekvogel" aan de Adelaarslaan. (alhoewel een adelaar geen trekvogel is :-) ) Elke 3e woensdag van de maand. Aanvang  om 13.30 uur. Als u wilt komen, dan graag aanmelden via telefoonnummer 055211474  of 0621485486 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op :

De data voor 2018 zijn: woensdag 19 december Kerstfeest

Voor 2019 kunt u alvast in uw agenda zetten 09 januari Nieuwjaarsreceptie, woensdag 23 januari, woensdag 27 februari, woensdag 27 maart, woensdag 17 april Paasmiddag en de laatste voor de vakantie is op woensdag 22 mei. 

alle middagen eindigen met een gezamenlijke maaltijd maar dit is niet verplicht. 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Eindhoven (binnen de postcodes 5400,, 5500, 5600, 5700 en 5800)

 De middagen worden gehouden in de "Fuut". Iedere dinsdagmiddag is er Kaarten en Sjoelen. Vanaf 13.15 u tot 16.15 uur.

2018: Sjoelen en Kaarten in de Fuut: 19 december Kerstmiddag 

2019: 8 januari Nieuwjaarsreceptie.


Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.


Friesland (binnen de postcodes 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100 en 9200)

De bijeenkomsten in 2017 zijn op de volgende data gepland en starten om 14.00 uur:  Plaats gebouw van de S.O.V.L. Wijnhornsterstraat 88 te Leeuwarden. 

De bijeenkomsten in 2018 zijn op: 19 december Kerstmiddag, gezellig samenzijn met o.a. Bingo en een koffietafel.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Groningen (binnen de postcodes 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 en 9900)

De contactmiddag vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand. De aanvang is steeds om 14.00 uur en ze vinden plaats in het SSVG gebouw, tegenover de tabaksfabriek. ('t Prethoes) Koeriersterweg 26. Denk bij het oversteken van de busbaan dat er geen beveiliging is! 

In 2018: 21 december Kerstmiddag. Met een Kerstdiner en Verassing, aanvang 1.00 u.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Haarlem ( binnen de postcodes 1900, 2000 en 2100)

 Plaats: In het ontspanningslokaal van de Unie, Staten Bolwerk 60 R Haarlem. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een contactbijeenkomst. De zomerstop geldt niet voor Jeu des Boules. Die gaan gewoon door op de 2e woensdag van de maand. Van 14 tot 17 u bij het ontspanningslokaal Staten Bolwerk.

Voor 2018 is gepland: De eerstvolgende middag is op 12 december.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Heerlen (binnen de postcodes 6300 en 6400)

Plaats: De Spuiklep. Aanvang 14.00 uur. 

Vanaf januari is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur inloopmiddag in de Spuiklep(niet tijdens de schoolvakanties) en elke laatste donderdagmiddag van de maand weer Kienen

21 december is er weer de gezamenlijke Kerstviering.

  Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

's Hertogenbosch (binnen de postcodes 5000, 5100, 5200, 5300, 6500 en 6600)

De bijeenkomsten vinden plaats in "Het Kikkertje". Aanvang: 14.00 uur 

Voor 2018 kunt u noteren:   11 december Kerstbijeenkomst aanvang 14 u. We beginnen met Koffie en Gebak, daarna Bingo (wel op eigen kosten) Vanaf 17 u borrelen we en aansluitend volgt dan een Warm en Koud Buffet.

2019: 8 januari onze Nieuwjaarsbijeenkomst aanvang 14.00 u. Met muzikale omlijsting van Troubadour Jan Wijgers

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris.

terug naar boven?  Klik op de link hieronder