Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Welkom op de website van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

 De Bond heeft ongeveer 2000 leden en heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de leden qua Inkomen en Pensioenen, Belastinghulp en Zorg Welzijn en Wonen. Verder organiseren de afdelingen meestal elke maand een contactmiddag voor de leden in hun afdeling. Ook worden door de afdelingen regelmatig busreizen of excursies georganiseerd.

 De leden hebben allemaal gewerkt bij een vervoerbedrijf, alhoewel het grootste deel bij NS of aanverwante bedrijven gewerkt heeft en vallen onder het Pensioenfonds Rail & OV, vroeger voor 1 april 2020  onder  SPF of onder SPOV.

Per 1 april 2020 zijn het Spoorwegpensioenfonds en de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer gefuseerd. De nieuwe naam is geworden
  
Stichting Pensioenfonds Rail & OpenbaarVervoer.

Op het internet te vinden als www.railov.nl

Per Postverzending:BGV, Postbus  2030, 3500 GA Utrecht

Per Telefoon 06 82680700

E-mail: [email protected]

Sinds kort hebben we geen apart kantoor meer in het gebouw van het Spoorwegpensioenfonds, Arthur van Schendelstraat 850. Wilt u een afspraak maken dan kunnen wij een ruimte reserveren dat kan op donderdag van 11.00 u tot 12.00 uur. Maak eerst een afspraak via bovenstaand telefoonnummer. Of via email. 

Opzeggen Lidmaatschap

Contributie betalen via ibhouding op je pensioenuitkering

Nu de Rondvaart Havens Rotterdam geweest is, voelen helaas veel Ondersteunende leden de behoefte om op te zeggen. Jammer! Het kost je slechts 21 euro per jaar en je steunt door lid te blijven ons werk wat we doen voor onze gepensioneerde leden. Als je je hebt aangemeld voor de Boottocht, dan ben je voor 2 jaar ondersteunend lid geworden en die 2 jaar contributie รก 30 euro heb je reeds betaald.

Mocht je toch besluiten om je lidmaatschap op te zeggen dan kan dat dus pas over 2 jaar en er wordt geen contributie teruggestort.

Opzeggen moet of via email naar [email protected] of per briefpost naar Ledenadminstratie BGV, Postbus 2030 3500 GA Utrecht. 

Privacyverklaring conform de wet AVG


dubbelklik op deze link om de privacyverklaring te lezen:  Privacyverklaring Suggesties

Mocht u suggesties hebben, altijd welkom. Graag naar [email protected]

Terug naar boven klik hier:    Home