Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Welkom op de website van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

 De Bond heeft ongeveer 3900 leden en heeft als doelstelling de belangenbehartiging van de leden qua Inkomen en Pensioenen, Belastinghulp en Zorg Welzijn en Wonen. Verder organiseren de afdelingen meestal elke maand een contactmiddag voor de leden in hun afdeling. Ook worden door de afdelingen regelmatig busreizen of excursies georganiseerd.

 De leden hebben allemaal gewerkt bij een vervoerbedrijf, alhoewel het grootste deel bij NS of aanverwante bedrijven gewerkt heeft en vallen onder het SPF of onder SPOV.

Bereikbaar

Per Postverzending:BGV, Postbus  2030, 3500 GA Utrecht

Per Telefoon 06 82680700

E-mail: [email protected]

Het Bondsbureau bevindt zich in het gebouw van het Spoorwegpensioenfonds, Arthur van Schendelstraat 850 en is geopend op dinsdag en donderdag van 10.30 u tot 12.30 uur. Maar in verband met vacatures in het bestuur zijn de voornoemde openingsdagen niet altijd bezet. Maak eerst een afspraak via bovenstaand telefoonnummer. Of via email. 

Zilveren Kruis

Bij de opmaak van Met Pensioen nr 12 is er wat misgegaan. De zogenaamde advertorial van Zilveren Kruis is niet opgenomen. dat vinden we natuurlijk heel vervelend. Maar zoals al jaren biedt NS voor gepensioneerden 2 collectieve verzekeringen aan. CZ en Zilveren Kruis
Opzeggen Lidmaatschap

Contributie betalen via ibhouding op je pensioenuitkering

Nu de Rondvaart Havens Rotterdam geweest is, voelen helaas veel Ondersteunende leden de behoefte om op te zeggen. Jammer! Het kost je slechts 15 euro per jaar en je steunt door lid te blijven ons werk wat we doen voor onze gepensioneerde leden. Als je je hebt aangemeld voor de Boottocht, dan ben je voor 2 jaar ondersteunend lid geworden en die 2 jaar contributie รก 30 euro heb je reeds betaald.

Mocht je toch besluiten om je lidmaatschap op te zeggen dan kan dat dus pas over 2 jaar en er wordt geen contributie teruggestort.

Opzeggen moet of via email naar [email protected] of per briefpost naar Ledenadminstratie BGV, Postbus 2030 3500 GA Utrecht. 

Privacyverklaring conform de wet AVG


dubbelklik op deze link om de privacyverklaring te lezen:  Privacyverklaring 
Pensioenmanifestatie KNVG, NVOG, NOOM, FNV, enz

Onderwerp: Debatmanifestatie Pensioenen op 19 november 2018 
 Beste leden, bijgaand treffen jullie de uitnodiging en aanmeldingsformulier aan voor de Debatmanifestatie met Minister Koolmees, die op 19 november 2018 wordt georganiseerd door KNVG, NVOG, NOOM, KBO-PCOB, Senioren van FNV, CNV en De Unie en de Verontruste Ouderen. Aanmelden kan via Theo Boelens. De manifestatie vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Van de BGV kunnen 15 personen ingeschreven worden.OV Fiets niet meer via de NS-Businesscard te huren. Zie de pagina Reisfaciliteit Gepensioneerden


Suggesties

Mocht u suggesties hebben, altijd welkom. Graag naar [email protected]

Terug naar boven klik hier:    Home