Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel

Click here to edit subtitle

Alkmaar (binnen de postcodes 1600, 1700 en 1800)

Elke 2e maandagmiddag van de maand is er een soosmiddag. Die begint om 13.30 uur in het gebouw de Terp van de SOVA. Dit bevindt zich in het verlengde van het 1e perron ri Heiloo. Er is een "stamtafel" daar wordt gezellig met elkaar gepraat over allerlei onderwerpen. Er wordt 2x een spelletje Klaverjas gespeeld, met in de pauze een Bingo. Ook wordt er gesjoeld en gebiljart. Dus voor een ieder wat wils.

Voor 2017 kunt u noteren:  11 december.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Amersfoort (binnen de postcodes 1200, 1400 (half), 3700 en 3800)

1x per maand vindt er een contactmiddag plaats in het gebouw Railzicht, dat bevindt zich aan het einde van de P&R parkeerplaats bij het NS station Amersfoort. Aanvangstijd 13.15 uur, tenzij anders vermeld.

Voor 2017 zijn de data : als laatste dit jaar 14 december Kerstbuffet en KerstBingo en Verloting. Aanvang is dan 11.00 uur!!

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris 

 
Amsterdam  (binnen de postcodes 1000, 1100, 1300, 1400(half) en 1500)

De contactmiddagen vinden plaats in het gebouw van de ASSV te Duivendrecht. In 2018 beginnen we om 13.00 uur.

2017:   donderdag 16 november contactmiddag.

                                                                                 

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

 
Apeldoorn (binnen de postcode 7300)

De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw "De Trekvogel" aan de Adelaarslaan. (alhoewel een adelaar geen trekvogel is :-) ) Elke 3e woensdag van de maand. Aanvang  om 13.30 uur. Als u wilt komen, dan graag aanmelden via telefoonnummer 055211474  of 0621485486 De volgende bijeenkomsten zijn gepland op :

De data voor 2017 zijn: 20 december, dit is teven de Kerstmiddag. Alle middagen eindigen met een gezamenlijke maaltijd (dit is echter niet verplicht).

voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Eindhoven (binnen de postcodes 5400,, 5500, 5600, 5700 en 5800)

 De middagen worden gehouden in de "Fuut". Iedere dinsdagmiddag is er Kaarten en Sjoelen. Vanaf 13.30 u tot 16.15 uur.

2017: Met Sjoelen en Kaarten gaan we verder op 12 december, 19 december. 20 december hebben we de Kerstmiddag, Muzikaal opgeluisterd door de ras entertainer Ruud van der Heijden! Komt allen tezamen, jubelend van vreugde over deze gezellige middag bij de BGV Eindhoven!!

2018: 16 januari, 23 januari. De rest krijgt u volgende keer.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.


Friesland (binnen de postcodes 8400, 8500, 8600, 8700, 8800, 8900, 9000, 9100 en 9200)

De bijeenkomsten in 2017 zijn op de volgende data gepland en starten om 14.00 uur:  Plaats gebouw van de S.O.V.L. Wijnhornsterstraat 88 te Leeuwarden. 

De bijeenkomsten in 2017 zijn op: we hebben zomerreces tot 4 oktober. Dan hebben contactmiddag. verdere geplande data zijn 13 december.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Groningen (binnen de postcodes 9300, 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 en 9900)

Voor 2017 hebben alvast de volgende data gepland : 15 december Kerstmiddag met het duo Jo en Alice.

Dan 2018: 26 januari Nieuwjaarsbijeenkomst, 23 februari Jaarvergadering.

De contactmiddag vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand. De aanvang is steeds om 14.00 uur en ze vinden plaats in het SSVG gebouw, tegenover de tabaksfabriek. ('t Prethoes) Koeriersterweg 26. Denk bij het oversteken van de busbaan dat er geen beveiliging is! 

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

Haarlem ( binnen de postcodes 1900, 2000 en 2100)

 Plaats: In het ontspanningslokaal van de Unie, Staten Bolwerk 60 R Haarlem. Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er een contactbijeenkomst. De zomerstop geldt niet voor Jeu des Boules. Die gaan gewoon door op de 2e woensdag van de maand. Van 14 tot 17 u bij het ontspanningslokaal Staten Bolwerk.

 

Voor 2017 is al gepland:  6 december Sinterklaasfeest en 20 december Kerstfeest.

Voor 2018 is gepland: 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei. Daarna hebben we vakantie.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris

Heerlen (binnen de postcodes 6300 en 6400)

Plaats: De Spuiklep. Aanvang 14.00 uur. 

Vanaf januari is er elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur inloopmiddag in de Spuiklep(niet tijdens de schoolvakanties) en elke laatste donderdagmiddag van de maand weer Kienen

  Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingssecretaris.

's Hertogenbosch (binnen de postcodes 5000, 5100, 5200, 5300, 6500 en 6600)

De bijeenkomsten vinden plaats in "Het Kikkertje". Aanvang: 14.00 uur 

Voor 2017 kunt u noteren: 

Na de vakantie is gepland: 12 december Kerstviering en in het nieuwe jaar 9 januari (2018) Nieuwjaarsbijeenkomst.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris.

terug naar boven?  Klik op de link hieronder